nieuws

Metaal en houtgroothandel per direct open voor Polen

bouwbreed Premium

Werknemers uit Polen en zeven andere nieuwe EU-lidstaten kunnen vanaf maandag onder andere makkelijker aan het werk in de metaalindustrie, de houtgroothandel en de mortelsector.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zal vanaf maandag voor deze en dertien andere sectoren en bedrijfstakken sneller een tewerkstellingsvergunning afgeven. Dat heeft staatssecretaris Van Hoof (Werkgelegenheid) vrijdag be kendgemaakt. De bouw komt nog steeds niet in aanmerking om Poolse bouwvakkers makkelijker in dienst te nemen. Van Hoof vreest dat de kans op verdringing van Nederlandse werklieden in deze sector nog te groot is.
Werkgevers die een werknemer willen aannemen uit Polen, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië hoeven om een tewerkstellingsvergunning te krijgen niet meer te voldoen aan de zogenoemde arbeidsmarkttoets. Dit betekent dat ze niet langer verplicht zijn eerst te werven onder werknemers uit Nederland of in andere ‘oude’ EU-lidstaten.
Het kabinet wil dat werknemers uit de nieuwe EU-landen dezelfde rechten op de arbeidsmarkt krijgen als werknemers uit Nederland. Daarvoor neemt het maatregelen om gelijke behandeling te garanderen. Als dit flankerend beleid ingevoerd is zal de tewerkstellingsvergunning vervallen. Vooruitlopend op het volledig vrije verkeer van werknemers wil het kabinet al dit jaar de vergunningen in verschillende sectoren stapsgewijs soepeler en sneller afgeven. Bij het vaststellen van sectoren die in aanmerking komen voor het afschaffen van de arbeidsmarkttoets is gekeken naar zaken als vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de betreffende sector en het aantal mensen dat in de ww zit.
Verdringing
In de sectoren waarvoor de arbeidsmarkttoets nu vervalt, is het risico op verdringing van Nederlandse arbeidskrachten minimaal. Daarnaast zijn voorafgaande aan de besluitvorming sociale partners geconsulteerd.
Het vervallen van de arbeidsmarkttoets wil niet zeggen dat er geen eisen meer gesteld worden aan de werkgevers. Zo moeten zij hen hetzelfde loon betalen als Nederlandse werknemers. Toezicht en controle worden versterkt vooruitlopend op het afschaffen van de verplichting aan werkgevers een tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor werknemers uit de nieuwe landen van de EU.

Reageer op dit artikel