nieuws

Megalomane boekhouderhoudt vooruitgang tegen

bouwbreed Premium

– Onze nationale boekhouder Gerrit Zalm heeft het VVD-programma op het punt van de verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee afgedaan als ‘megalomane borrelpraat’. Gezien de dubbeldoelstelling van meer groei en minder overlast is dat iets te gemakkelijk.

– Onze nationale boekhouder Gerrit Zalm heeft het VVD-programma op het punt van de verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee afgedaan als ‘megalomane borrelpraat’. Gezien de dubbeldoelstelling van meer groei en minder overlast is dat iets te gemakkelijk.
beschouwing
In 2000 heeft het Centraal Planbureau de tot dan toe verrichte onderzoeken naar de mogelijkheden van Schiphol in zee tegen het licht gehouden. Conclusie van de rekenmeesters was dat d e Noordzee-opties naast belangrijke voordelen ook nadelen kent. Eindconclusie: nu niet doen want de mogelijkheden van uitbreiding op de huidige locatie zijn nog niet uitgeput.
Die conclusie baseerde het CPB op de investeringskosten die redelijk onzeker waren. Berekeningen kwamen op bedragen tussen de 18 en 30 miljard euro. Op basis daarvan kwamen alle onderzoeken tot een exploitatietekort dat volgens het CPB nog onderschat werd. Daarnaast zouden er problemen optreden met de bereikbaarheid vanaf het land.
Zalm is met zijn afwijzing van de Noordzee-optie derhalve consis­tent met het CPB. Maar om dan op die manier het werk van British Telecom-topman Ben Verwaayen, de schrijver van het programma, af te doen als megalomane borrelpraat doet geen recht aan de voordelen van uitplaatsing.
Sinds 2000 heeft de wereld niet stilgestaan en ook Nederland niet. De ruimtedruk in het noordelijk deel van de Randstad is alleen maar toegenomen. Een nieuwe Vinex-locatie in de Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling en de vijfde baan heeft niet die milieuzegeningen gebracht die ervan verwacht werden. Verwaayen heeft dus groot gelijk de discussie op deze manier weer te willen heropenen.
Overlast
Immers, groei op de huidige locatie wordt hoe langer hoe lastiger juist vanwege de overlast. Daar helpt zelfs herconfiguratie van het banenstelsel niet tegen. Daarvoor is de Randstad domweg te vol.
Groei is wel wenselijk zo niet noodzakelijk om de rol van Schiphol als hub veilig te stellen. Andersom geredeneerd, alleen als besloten zou worden dat Schiphol slechts een regionaal vliegveld kan worden, zou uitplaatsing definitief niet nodig zijn. Daar wil echter nauwelijks iemand aan, gezien het economisch belang van de luchthaven dat ook door het CPB wordt onderschreven.
Tegenover de nadelen die het CPB heeft genoemd, staan voordelen die deels direct, deels indirect zijn. Direct is het voordeel dat er veel meer gronden beschikbaar komen waar iets nuttigs mee gedaan kan worden. Indirect is de waardevermeerdering van woningen die nu in zwaar gehinderde gebieden liggen zoals in Aalsmeer. Kortom, wederom de discussie over Schiphol in zee serieus op gang brengen, getuigt van een langere termijnvisie dan de tijdshorizon van politici gewoonlijk reikt.

Reageer op dit artikel