nieuws

Meer werk cre ë ren voor vergrijzingsproblemen

bouwbreed

– Vergroting van de arbeidsparticipatie om de vergrijzingsproblemen het hoofd te bieden is de hoofdlijn van het SER-ontwerpadvies voor de middellange termijn. Werkgevers en werknemers zijn het daarover woensdagavond eens geworden. Heikel punt blijft versoepeling van het ontslagrecht.

– Vergroting van de arbeidsparticipatie om de vergrijzingsproblemen het hoofd te bieden is de hoofdlijn van het SER-ontwerpadvies voor de middellange termijn. Werkgevers en werknemers zijn het daarover woensdagavond eens geworden. Heikel punt blijft versoepeling van het ontslagrecht.
Werkgevers en werknemers zijn bereid zich vast te leggen op concrete doelen voor meer werk die aanzienlijk hoger liggen dan de arbeidsdeelname bij ongewijzigd beleid. “Uniek”, noemt SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan dit. Dit “ambitieuze” participatiebeleid is volgens de raad een belangrijke manier om de inkomensbescherming van kwetsbare groepen zeker te stellen en de kosten van vergrijzing op te vangen.
Om de arbeidsdeelname te bevorderen, wil de SER de bestaande arbeidskorting alleen nog maar aan de lagere inkomens geven. Daardoor wordt het voor werklozen netto profijtelijker om toch maar aan het werk te gaan. Nu is het nettoverschil tussen uitkeringen en loon vaak te gering.
Wel moet dan voor de midden- en hogere inkomens de marginale belastingtarieven omlaag en de schalen verlengd. Anders is de ombouw van de arbeidskorting niet verantwoord. Ook moeten mensen met kleine deeltijdbanen gestimuleerd worden langer te gaan werken. De SER denkt dit te bereiken door de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting op termijn te individualiseren. Alleenverdieners met kinderen en oudere generaties die zorgtaken op zich hebben genomen, moeten daarvan profiteren.
Door de hogere arbeidsparticipatie wordt er minder geld uitgegeven aan uitkeringen. Bovendien nemen de belastinginkomsten direct en indirect toe. Dat laatste doordat de welvaart stijgt hetgeen zich vertaald in meer consumptie en dus meer btw-inkomsten. Daarmee kan dan ongeveer de helft van de vergrijzingskosten worden opgevangen, is de redenering in het conceptadvies.
Fiscalisering
De andere helft moet volgens de raad komen uit een geleidelijke fiscalisering van de AOW, waardoor gepensioneerden zelf mee gaan betalen. Daarbij moeten mensen met alleen maar AOW of AOW met een klein aanvullend pensioen worden ontzien.
CDA en VVD hebben inmiddels al in hun verkiezingsprogramma opgenomen hier nu niets voor te voelen. De PvdA heeft inmiddels de idee ë n hierover aangepast waardoor gepensioneerden pas vanaf 2011 een kleine bijdrage gaan betalen als zij meer dan 15.000 euro aanvullend pensioen hebben.
Financieel betekent dit dat het kabinet een ruimte van 12 miljard zal moeten vinden. Daarvan is 6,5 miljard al gedekt via de bestaande budgettaire ruimte. De rest moet komen uit de hogere economische groei en het inruilen van oud beleid door nieuwe prioriteiten.
Als uitgangspunten hanteert de SER overigens een begrotingsoverschot van 0,5 procent. Aan lastenverlichting wil de SER 4 miljard besteden en een evengroot bedrag aan structuurversterkende maatregelen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels