nieuws

Licht gloort voor bouw inclusief toeleveranciers

bouwbreed Premium

– De energieprestatieperikelen in de bouw laten onverlet dat het de goede kant op gaat met de bouwproductie, stelde Van Eekert op de Buildsightdag van HPR Bouw.

Stephan Maussen van het Eindhovense adviesbureau Bouwen in Eigen Beheer (BIEB) gaf een presentatie over collectief particulier opdrachtgeverschap als toekomstig succesnummer in de woningbouw.
Het Eindhovense Bureau BIEB begeleidt deze vorm van projectontwikkeling door de kopers zelf. Daarmee komt een eigen woning binnen bereik van een groep die op de traditionele markt nauwelijks wordt bediend, aldus Maussen.
“Wij richten ons op de groep die een budget heeft van dat varieert van zo’n 100.000 tot 175.000 euro. Zoals bekend prijst BIEB, ondersteund door een rapport van de SEV, het gezamenlijk ontwikkelen van – een deel van – de eigen woonbuurt aan als een zeer kostenefficiënte bouwmethode. “Wij realiseren hoge kwaliteit tegen kostprijs”, zo luidt zijn stelling.
Dat kan zo zijn, maar de vraag rijst hoe het zit met bijvoorbeeld de afwerking. Wordt die in een dergelijk geval niet goedkoop, vroeg een toehoorder bezorgd. Geenszins, stelde Mauser hem gerust. “Wat wel gebeurt, zeker in Brabant, is dat mensen veel van die afwerking zelf doen. Dat komt ook door het grote aantal bouwvakkers dat er woont. Je hebt er al gauw een aantal in de familie, die elkaar helpen.”
Renovatie
Goed nieuws kwam er ook van het verbouwings- en renovatiefront. Rolf Dankers van HPR Bouw heeft zich verdiept in de overwegingen van bewoners die leiden tot de verbetering van het eigen huis of het afzien daarvan.
Woningen moeten steeds langer mee kunnen. De nieuwbouw doet wat volume betreft een stapje terug maar de groeiende markt voor verbouwingen en renovatie maakt de achteruitgang goed. Een interessante afzetmarkt lonkt.
In de hoedanigheid als onderzoeker heeft Dankers eveneens een visie op de woningbouw van het Rijk, die hem weinig succesvol voorkomt. Het inzetten op de markt als regulerend mechanisme vanaf 1995 is gepaard gegaan met een dalende productie en omhoogschietende prijzen. Belangrijke lessen daaruit zijn ook nu nog niet geleerd. “In de Woonvisie van minister Dekker wordt weer uitgegaan van een sterke marktwerking maar daarbij heb ik grote twijfels.”
Praktijk
Niettemin vinden VROM en HPR Bouw elkaar als het gaat om de praktijk, lichtte Van Eekert zijn inzicht in de wereld van de bouwvergunningverlening nader toe. “In samenwerking met het ministerie van VROM maken wij een analyse van het moment van vergunningverlening in relatie tot de planning van de oplevering.”
Buildsight maakt ondertussen een zegetocht door Europa. “We zijn daarmee inmiddels in 25 landen actief”, aldus Van Eekert. Het duurt niet lang meer of HPR Bouw heeft zelf Buildsight BV. Deze naamsverandering staat gepland voor 1 januari.

Reageer op dit artikel