nieuws

Klacht bij NMa over corporaties

bouwbreed

De Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers IVBN heeft bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit een klacht ingediend tegen de corporatiesector.

Volgens de belangenorganisatie houden de sociale huisvesters zich niet aan de wet omdat ze geen strikte scheiding aanbrengen tussen commerciële en maatschappelijk activiteiten.
Woningbouwcorporaties maken zich door het gebrek aan onderscheid tussen hun sociale verhuur en hun op de markt gerichte activiteiten volgens de IVBN schuldig aan oneerlijke concurrentie. “De corporaties gebruiken geld dat ze met steun van de overheid hebben verkregen voor het bouwen van koopwoningen en dure huurwoningen”, licht directeur Frank van Blokland van de IVBN de bij de Nma neergelegde klacht toe.
Sociale huisvesters kunnen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met rugdekking van de Nederlandse overheid geld lenen. De borgstelling van de staat levert de corporaties een rente op die veel lager ligt dan normaal. Het is de bedoeling dat de corporaties het financiële voordeel aanwenden om goedkope huurwoningen te bouwen.

Misbruik

De inmiddels afgetreden minister Dekker (VROM) wilde aan het misbruik van de overheidsteun voor corporaties een einde maken door de instellingen te verplichten hun commerciële activiteiten in een aparte bv onder te brengen. Maar de Tweede Kamer stak hier tot grote frustratie van de IVBN een stokje voor. In Den Haag lijkt zich nu een meerderheid af tekenen voor een boekhoudkundige scheiding van de commerciële en maatschappelijke activiteiten van corporaties. Afsplitsing in bv’s zou volgens de parlementariërs te veel administratieve lasten met zich meebrengen.
De zorgen over de commerciële activiteiten van woningbouwcorporaties zijn bij de IVBN verder opgelopen nu VROM heeft laten weten dat corporaties in het vervolg met behoud van overheidssteun ook ander maatschappelijk vastgoed mogen bouwen. Daarbij gaat het om scholen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingscentra en wijkcentra. Daarnaast zouden corporaties met steun van de overheid ook duurdere huurwoningen mogen bouwen.
Van Blokland: “Wij vrezen dat door de uitbreiding van het werkgebied van corporaties de huidige marktverstoring in omvang alleen maar toeneemt. Komt er op korte termijn geen duidelijk onderscheid tussen commerciële en maatschappelijke activiteiten van corporaties, dan gaat het helemaal de verkeerde kan op.”
Directeur Peter Boerenfijn van de vereniging van woningbouwcorporaties Aedes vindt de klacht die de IVBN bij de Nma heeft ingediend voorbarig. “De discussie over welk deel van de activiteiten van de corporaties maatschappelijk is en welk deel niet, moet nog worden gevoerd.

Reageer op dit artikel