nieuws

Kinderdijk heeft snel 2,6 miljoen euro nodig

bouwbreed

– Zeker zeven van de negentien molens in Kinderdijk moeten op korte termijn worden gerenoveerd. De eigenaar van de molens, de stichting Werelderfgoed Kinderdijk, heeft de komende jaren zo’n 2,6 miljoen euro nodig.

– Zeker zeven van de negentien molens in Kinderdijk moeten op korte termijn worden gerenoveerd. De eigenaar van de molens, de stichting Werelderfgoed Kinderdijk, heeft de komende jaren zo’n 2,6 miljoen euro nodig.
Het grote probleem zit in de waterkanalen onder de molens. Het oude metselwerk vertoont gaten en scheuren. “Het gaat om zeven molens met meer dan 3 ton aan achterstallig onderhoud”, zegt woordvoerder H. Bronkhorst. De herstelwerkzaamheden aan één molen zijn al begonnen, maar voor de andere zes moet nog financiering gevonden worden.
Een achttal molens met een stenen romp kampt bovendien nog met een hardnekkig vochtprobleem. “Om de waterdoorlatendheid van de muren af te remmen is er in de jaren tachtig gewerkt met een experimenteel hydrofobeermiddel. Maar dit heeft de problemen alleen maar vergroot. Om dit op te lossen moet waarschijnlijk het voegwerk van de buitenmuren vernieuwd worden. De geschatte kosten zijn zo’n 60.000 euro per molenromp”.
Bronkhorst benadrukt dat het herstel op korte termijn moet worden uitgevoerd, om verdere achteruitgang te voorkomen. “Vijf jaar geleden is de frontmuur van de waterinlaat bij de bezoekersmolen afgebroken en in de boezem gezakt. Dat willen we nu voorkomen”.
De stichting verwacht dat een aanzienlijk deel van de kosten via de nieuwe brim-regeling van Monumentenzorg kan worden vergoed, maar veel is nog onduidelijk. “Het is zo moeilijk om geld voor molens bij elkaar te krijgen. Voor toerisme, recreatie en groenbeheer zijn subsidiegelden genoeg, maar voor molens ligt dat anders. Daar lopen we al tien jaar tegenaan”.
De begroting van de stichting zelf is 325.000 euro per jaar, waarvan een deel wordt gehaald uit de inkomsten van de bezoekersmolen. “Er is wel eens gepraat over het heffen van entreegelden voor het gebied, maar waterschap Rivierenland wil daar niet aan. Het is een openbaar gebied, geen openluchtmuseum, vinden ze.” De stichting probeert nu ook sponsorgelden te werven.

Reageer op dit artikel