nieuws

Kabinet gaat ‘paarse krokodil’ flink te lijf

bouwbreed

Het streven van het kabinet om de bekende ‘paarse krokodil’ te lijf te gaan, is in volle gang en redelijk succesvol. Voor volgend jaar moeten de administratieve lasten ten opzichte van 2003 met een kwart zijn afgenomen.

Die belofte lijkt het ministerie van Sociale Zaken te halen. Daarmee dalen de kosten voor bedrijven aanzienlijk voorspelt het departement. In de begroting 2007 van minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof staat verder dat de administratieve lasten voor bedrijven volgend jaar zijn teruggebracht van ruim 2,5 miljard euro in 2002 tot maximaal 1,85 miljard euro. “Hiermee is de kwart reductie ruimschoots ingevuld”, aldus de bewindslieden. De belangrijkste maatregelen in 2007 zijn volgens hen de herziening van de Arbowet, het Arbobesluit en het effect op premie-inning werknemersverzekeringen van de ‘paarse krokodil’.

Reageer op dit artikel