nieuws

Kabinet blaast fusie van vastgoeddiensten af

bouwbreed

– De fusie van alle vastgoeddiensten van het Rijk is van de baan. Ook de al ingezette fusie van Domeinen en de Dienst Landelijke Gebieden wordt teruggedraaid.

– De fusie van alle vastgoeddiensten van het Rijk is van de baan. Ook de al ingezette fusie van Domeinen en de Dienst Landelijke Gebieden wordt teruggedraaid.
Het kabinet heeft vrijdag besloten af te stappen van een centralisatie van de vastgoeddiensten van het Rijk. De ministerraad heeft dit besluit genomen op basis van een groot interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de mogelijke fusie van de vastgoeddiensten van de diverse departementen en de eventuele voordelen die dit het Rijk op de grondmarkt oplevert.
Volgens het kabinet heeft het onderzoek uitgewezen dat een “acute en ingrijpende” wijziging van het vastgoedstelsel van het Rijk op dit moment niet noodzakelijk is. Het onderzoek is voor het kabinet zelfs reden om de fusie tussen Domeinen (Financiën) en de Dienst Landelijke Gebieden (Landbouw) terug te draaien. Daarmee had een groot deel van de grond van het Rijk, zo’n 152.000 hectare, onder één dak moeten komen.
Het kabinet geeft als reden voor het terugdraaien van de fusie op dat het “wenselijk” is eerst ervaring op te doen met het nieuwe overheidsbeleid voor het landelijk gebied. Hierbij worden miljarden van het Rijk overgeheveld naar de provincies die daarmee zelf het beleid in het landelijk gebied mogen uitstippelen.
Het kabinet wil in ieder geval een pas op de plaats maken tot 2010. In dat jaar moet het hele rijksvastgoedstelsel opnieuw onder de loep worden genomen. Het interdepartementaal onderzoek moest duidelijk maken of behalve de Dienst Landelijke Gebieden en Domeinen ook het vastgoed van de Rijksgebouwendienst (VROM) en de Dienst Gebouwen Werken & Terreinen (Defensie) gevoegd konden worden. Het onderzoek strekte zich ook uit tot de vastgoeddiensten van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, ProRail en Staatsbosbeheer. Het Rijk heeft in totaal zo’n acht procent van de Nederlandse grond in handen. Minister Zalm sprak zich in het verleden vaker uit voor een verdere centralisatie van de diensten die de grond in bezit hebben.
Dat eventuele fusies bij het Rijksvastgoed erg gevoelig liggen bleek al toen Zalms ministerie het aan stok kreeg met Landbouw over de daadwerkelijke samenvoeging van de gronden. Ingewijden wezen er toen op dat de fusie gaandeweg bij Zalm zelf op bezwaren stuitte omdat Domeinen door Landbouw dreigde te worden ingelijfd. Dit zou betekenen dat Zalm alle zeg genschap over de gronden zou kwijtraken. Zegslieden in Den Haag hebben al vaker aangegeven dat het samenvoegen van diensten van verschillende ministeries een vrijwel onhaalbare kaart is. De hokjesgeest zou een dergelijk samengaan onmogelijk maken.

Reageer op dit artikel