nieuws

Inspraak ontwerpregeling bodemkwaliteit open

bouwbreed Premium

De inspraakprocedure voor het ontwerp van de nieuwe regeling bodemkwaliteit is gestart. De komende vier weken is er inspraak mogelijk op de regeling.

De inspraakprocedure voor het ontwerp van de nieuwe regeling bodemkwaliteit is gestart. De komende vier weken is er inspraak mogelijk op de regeling.
Met de nieuwe regeling hoopt de overheid de regelgeving voor bodemkwaliteit en bouwstoffen eenvoudiger te maken. Ook staan er nieuwe voorschriften in voor de werkzaamheden met grond en baggerspecie. De inspraakreacties kunnen worden ingeleverd bij het ministerie van VROM.

Reageer op dit artikel