nieuws

Inrichting IJsseldelta kost 300 miljoen opnieuw ingericht

bouwbreed

– Overijssel heeft het masterplan voor de IJsseldelta Zuid klaar. Minister Peijs (verkeer) is tevreden over het plan dat 300 miljoen euro gaat kosten. Een nieuwe rivierarm – de zogenoemde bypass – moet de jaarlijkse baggerwerken in het zomerbed van de IJssel minimaliseren.

– Overijssel heeft het masterplan voor de IJsseldelta Zuid klaar. Minister Peijs (verkeer) is tevreden over het plan dat 300 miljoen euro gaat kosten. Een nieuwe rivierarm – de zogenoemde bypass – moet de jaarlijkse baggerwerken in het zomerbed van de IJssel minimaliseren.
Gedeputeerde Theo Rietkerk is er trots op dat het masterplan binnen twee jaar is afgerond. “Acht jaar is geen uitzondering en in principe zijn alle bestuurders en betrokken partijen tevreden over de uitkomst”, licht Rietkerk toe. “Zelfs Willem Alexander heeft zich alles laten uitleggen en was enthousiast”, klapt hij uit de school. Bijzonder is de ‘time out’ die is ingelast, waarbij omwonenden de kans kregen hun eigen ideeën op tafel te leggen bij het bouwteam. In overleg zijn die plannen voor het grootste deel geïntegreerd in het masterplan.
Het plan om
Financiering
vat de Hanzelijn, de uitbreiding van de N50, de aanleg van de toekomstige N23, 4000 tot 6000 huizen en meer ruimte voor water. Het Rijk legt het grootste deel van het geld op tafel. Daarnaast wordt geprobeerd ook een deel van de kosten uit Brussel los te tornen. In 2008 moet de financiering helemaal rond zijn. De bypass en de andere waterwerken dienen uiterlijk in 2015 te zijn opgeleverd en de laatste woningen zullen in 2030 klaar zijn”, verwacht Rietdijk. De balgstuw bij Ramspol zorgt in principe voor de veiligheid van Overijssel ter hoogte van Kampen en Zwolle. Maar de berekeningen van Rijkswaterstaat tonen aan dat extra capaciteit voor water nodig is voor de IJssel.
Deze komt er in de vorm van een bypass naar het Veluwemeer waar overtollig IJsselwater kan worden geborgen. Bijkomend voordeel is dat jaarlijks 20 miljoen euro op herstelwerkzaamheden aan het zomerbed wordt uitgespaard.
Via expertmeetings is het bedrijfsleven geconsulteerd over de financiën en de haalbaarheid. “Dat is best lastig. Enerzijds wil je marktpartijen in een vroegtijdig stadium bij de plannen betrekken en anderzijds bestaat de placht om Europees aan te besteden en wil je niemand bevoordelen.”
Onzekerheidsmarge
De begroting gaat momenteel uit van 300 miljoen euro, maar Rijkswaterstaat hanteert daarbij een onzekerheidsmarge van 20 procent.
Het knooppunt waar de Hanzelijn, de N50 en het water elkaar tegenkomen was een van de lastigste punten om op te lossen. Voor een ‘nette toekomstvaste’ oplossing in de vorm van een viaduct die is berekend op een vierstrooks weg, is 30 miljoen euro extra nodig.

Reageer op dit artikel