nieuws

ING wil staatssteun voor commerciële ontwikkelaar

bouwbreed

Projectontwikkelaars en commerciële verhuurders moeten net als woningbouwcorporaties een beroep kunnen doen op staatssteun. Dat vindt ING Bank, één van Nederlands grootste financiële instellingen. Het overheidsgeld stelt de marktpartijen in staat om sociale huurwoningen te bouwen.

Met het voorstel wil ING Bank woningbouwcorporaties en commerciële projectontwikkelaars en verhuurders in staat stellen om onder exact dezelfde marktomstandigheden te werken. Momenteel is dat nog niet het geval. Corporaties hebben dankzij de financiële ondersteuning van de overheid een monopolie op de sociale huurmarkt. Tegelijkertijd zijn de instellingen in toenemende mate actief op de markten van hun commerciële branchegenoten; duurdere huurwoningen en de realisatie van koopwoningen.
Momenteel is de overheidssubsidie gekoppeld aan de corporaties. ING Bank stelt in het rapport ‘Woningcorporaties: naar marktconforme verhoudingen’ voor om de overheidssteun niet meer te koppelen aan de organisatie maar aan het vastgoed zelf. Op die manier komen ook commerciële projectontwikkelaars voor de voordelige financieringsvoorwaarden van corporaties in aanmerking. “Het bevordert de dynamiek van de woningmarkt en de efficiency, ondernemingszin en professionaliteit van de corporaties”, licht directeur Peter van Leeuwen van ING Bank het voorstel toe.

Opgesplitst

Voor de invoering van de door de ING Bank gewenste subsidieregeling, moeten corporaties worden opgesplitst in een maatschappelijke onderneming die de sociale huurwoningen beheert en op afstand geplaatste commerciële dochters. Voor de dochterondernemingen vervalt de staatssteun en moeten op de kapitaalmarkt tegen normale tarieven een nieuwe financiering gezocht worden.
Over de laatste beleidsvoornemens van minister Dekker van Volkshuisvesting is ING Bank deels positief. De bank juicht het toe dat de bewindsvrouw de commerciële activiteiten van de corporaties verplicht in een bv onder wil brengen, maar is niet te spreken over de blijvende afscherming van de corporaties van de rest van de woningmarkt die zij voorstelt. “De minister houdt het huidige hybride systeem overeind. Zij kiest daarmee niet voor mededinging, maar voor behoud van de bestaande monopoliepositie.” De alleenheerschappij van corporaties op de sociale woningmarkt leidt volgens ING Bank tot verspilling van het omvangrijke vermogen van de corporatiesector. Slecht bestuur wordt in de huidige situatie namelijk niet afgestraft door de tucht van de markt. En de verliezen die volgen op de matige prestaties van de corporaties worden betaald met het ruime vermogen dat de instellingen tot hun beschikking hebben.
De sociale huisvesters in Nederland beheren in het totaal 2,4 miljoen woningen. De sector is goed voor een jaarlijks bouwbudget van ruim 5 miljard euro.

Reageer op dit artikel