nieuws

ING-rapport bezorgt corporaties kippenvel

bouwbreed

Na de gebruikelijke beleefde complimenten aan de gastheer, liet voorzitter Willem van Leeuwen van corporatiesclub Aedes ongezouten weten wat hij denkt van de ING-studie. “Dat geneuzel over Brussel interesseert mij niet zo.”

Het was niemand in de luxueus ingerichte zaal van het ING House – de glazen schoen aan de Amsterdamse ringweg – ontgaan. Van Leeuwen reageerde als door een wesp gestoken op de frisse suggesties van de bank om de corporatiesector stevig af te slanken.
In de deze week gepubliceerde studie ‘Woningcorporaties: naar marktconforme verhoudingen’ stelt de ING Bank voor om de sociale huisvesters op te splitsen in een instelling die goedkope huurwoningen beheert en een commerciële onderneming waarin de woningen worden ondergebracht die tegen markthuren worden aangeboden.
De splitsing is volgens ING noodzakelijk omdat de Europese Unie de Nederlandse corporatiesector in zijn huidige vorm veel te groot vindt.
Daarnaast zouden corporaties volgens ING een monopolie hebben op de bouw van sociale huurwoningen. Van Leeuwen draaide het handig om. “Corporaties hebben geen monopolie. Commerciële partijen zijn van harte welkom om zich op te splitsen en als sociale huisvester voor weinig geld woningen te bouwen.”

Activiteit

A lsof het knotten van de corporat iesector niet al genoeg was om de gewaardeerde gast Van Leeuwen kippenvel te bezorgen, deed de ING Bank er nog een schepje bovenop. In hetzelfde rapport, dat tijdens de bijeenkomst in eigen huis eerder deze week werd gepresenteerd, stelt de bank voor om de gunstige financieringsvoorwaarden van woningbouwcorporaties niet meer op de organisatie toe te passen maar op de activiteit; het bouwen van sociale huurwoningen. Daarmee zou dan iedere bouwpartij in aanmerking komen voor de gunstige financieringsvoorwaarden die nu alleen nog ter beschikking staan van de sociale huisvesters.
Een nutteloos en achterhaald voorstel, zo liet Van Leeuwen in zijn reactie weten. “Commerciële partijen kunnen al lang tegen dezelfde condities lenen als corporaties. Iedereen kan een corporatie oprichten en bij het ministerie van Volkshuisvesting een aanvraag indienen om toegelaten instelling te worden. Maar dat is nog nooit gebeurd”, gooide Van Leeuwen zijn gehoor, dat voornamelijk uit bankiers bestond, voor de voeten.
Van Leeuwen mocht met verve en effectief de aanvallen van ING Bank op de corporatiesector verdedigen, makkelijk werd het hem niet gemaakt. ING had de aanval op de machtige sociale huisvesters, de sector is met 2,4 miljoen woningen goed voor eenderde van alle huizen in Nederland, goed voorbereid en zich vooraf verzekerd van de steun van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dat de sociale huisvesters aan een garantstelling van de overheid helpt waardoor zij goedkoop geld kunnen lenen.

Bommetje

En directeur Roland van der Post van het WSW was niet te beroerd om nog op dezelfde middag een bommetje onder de verdediging van Aedes-voorman Van Leeuwen te leggen. Tijdens de paneldiscussie die volgde op de presentatie van het rapport, stelde hij zonder aarzelen dat wat hem betreft iedereen voor de borging van het WSW in aanmerking kan komen.
En daarmee greep ING de corporatiesector ondanks het vakkundige verweer van Van Leeuwen alsnog bij zijn achilleshiel. Het verlies van de ruggensteun van je belangrijkste financier, leidt voor een onderneming nu eenmaal tot een fenomeen dat corporaties niet kennen. Het faillissement.

Reageer op dit artikel