nieuws

Het belooft een roerig cao-seizoen te worden

bouwbreed

Het komende cao-seizoen zal bepaald geen rustig beeld te zien geven. Daarvoor liggen de standpunten van werkgevers en werknemers te ver uit elkaar. Alleen al het standpunt van VNO-NCW om de loonstijging slechts gedeeltelijk structureel te maken, zal de nodige discussies opleveren.

beschouwing
De bonden hebben al eerder laten weten dat werknemers na jaren koopkrachtverlies, eindelijk weer eens moeten profiteren van de aantrekkende economie. Zij gaan dus voor een poen-cao, een idee dat politiek en werkgevers doet rillen van afschuw.
Helder en klaar staat menigeen nog voor ogen hoe het in de jaren negentig van de vorige eeuw ging. Economisch presteerde Nederland als het beste jongetje van de klas met groeicijfers die ver boven het Europees gemiddelde lagen.
Het gevolg daarvan was dat de lonen aanzienlijk sneller stegen dan de stijging van de arbeidsproductiviteit. Behalve dat dit de inflatie aanwakkert, zorgde het ook nog voor een relatieve achteruitgang van de Nederlandse concurrentiepositie ten opzichte van onze buurlanden.
De bonden hebben daar even geen boodschap aan al was het maar omdat hun achterbannen eindelijk wel eens wat meer financi ë le armslag willen hebben nadat zij enkele jaren achtereen hun besteedbaar inkomen alleen maar minder hebben zien worden. Zelfs dit jaar, waarin het kabinet een koopkrachtstijging had beloofd, hebben de meeste werknemers hun portemonnee niet dikker voelen worden. De FNV legde gisteren dan ook al een looneis van 2,5 procent neer.
VNO-NCW heeft inmiddels de inzet voor het komende cao-seizoen in een beleidsmemo vastgelegd. De werkgevers willen af van structurele loonsverhogingen. Het accent moet liggen op eenmalige salarisuitkeringen en resultaatafhankelijke beloningen. Hooguit 50 procent van de afgesproken loonsverhoging mag structureel zijn, vindt VNO-NCW.
Achtergrond voor deze gedachte is dat de lonen daardoor flexibeler zijn waardoor ze kunnen meeademen met de conjunctuur en met de resultaten van een bedrijf. Daardoor kunnen bedrijven concurrerender worden en daarmee de totale economie, menen de werkgevers.
Intussen is het kabinet druk bezig in de aanloop naar de verkiezingen eind november de koopkrachtplaatjes voor de potenti ë le stemmers fors te verbeteren. Deels gebeurt dit door generieke belastingmaatregelen en deels door premies voor de sociale zekerheid en de gezondheidszorg in de hand te houden.
Met een dergelijk pakket probeert het kabinet de bonden ervan te weerhouden te forse looneisen te stellen. Dat is een kansloze missie, aangezien de bonden belastingverhogingen en -verlagingen nog nooit heeft meegenomen bij het vaststellen van de looneis.
Kortom, voor de liefhebbers belooft het een interessant cao-seizoen te worden waarin enerzijds principi ë le verschillen van mening tussen bonden en werkgevers moeten worden uitgevochten en anderzijds de overheid zal proberen de bonden dit keer wel belasting- en premieverlagingen mee te nemen in de looneis. Gezien het wantrouwen dat dit kabinet bij de bonden heeft weten te bewerkstelligen, lijkt ook dit kansloos.

Reageer op dit artikel