nieuws

Harde eisen nodig voor energiebesparing

bouwbreed Premium

Beleid en praktijk lopen sterk uiteen bij het verbeteren van de energiezuinigheid van de woningvoorraad. Overheden moeten hardere eisen stellen aan marktpartijen. Dat concludeert Minna Sunikka, die vandaag promoveert aan de TU Delft bij onderzoeksinstituut OTB.

Beleid en praktijk lopen sterk uiteen bij het verbeteren van de energiezuinigheid van de woningvoorraad. Overheden moeten hardere eisen stellen aan marktpartijen. Dat concludeert Minna Sunikka, die vandaag promoveert aan de TU Delft bij onderzoeksinstituut OTB.
Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40 procent van het totale energieverbruik en 30 procent van alle koolstofdioxide-uitstoot binnen de Europese Unie. Sunnika onderzocht daarom de mogelijkheden om de energieprestaties van bestaande woningen in de EU te verbeteren.
Volgens de promovendus worden de lidstaten zich slechts langzaam bewust van de belangrijke rol voor bestaande woningen bij het verminderen van CO2-uitstoot. Sunnika constateert dat de lidstaten het initiatief overlaten aan de markt.
Omdat energiezuinige verbeteringen de waarde van woningen verhogen gaan de overheden ervan uit dat marktpartijen alleen daarom al verbeteringen zullen doorvoeren. Bovendien vertrouwen ze erop dat private marktpartijen voldoende met het milieu begaan zijn om de verbeteringen uit te voeren.
Maar woningcorporaties en marktpartijen tonen volgens haar een gebrek aan daadkracht bij het verbeteren van bestaande woningen. “Hoewel veel corporaties het terugdringen van CO2-uitstoot wel als bedrijfsbeleid hebben geaccepteerd en er zelfs enthousiast over communiceren, blijkt dat zij weinig resultaat boeken”, aldus Sunnika. Het blijkt dat milieutechnische verbeteringen door marktpartijen alleen worden overwogen ‘mits er geen extra kosten zijn’ of ‘indien mogelijk’. Ondanks stijgende energieprijzen blijft de netto actuele waarde van de investeringen negatief.
Nationale en lokale overheden moeten daarom een actievere rol gaan spelen bij het stimuleren van duurzame verbetering. Volgens Sunikka worden beleidsinstrumenten als belastingvoordelen en leningen onder gunstige voorwaarden slechts beperkt gebruikt. Nodig is volgens haar een beleidsbenadering die bestaat uit een combinatie van dwingend beleid en samenwerking tussen overheid en marktsector. Zij verwacht dat die effectiever is dan de huidige benadering.
De resultaten van de nieuwe aanpak moeten volgens Sunikka wel getoetst worden, zeker nu blijkt dat de indruk die overheden hebben van de effecten van hun beleid zo verschilt van de uitwerking in de praktijk.

Reageer op dit artikel