nieuws

GTI Infra renoveert sluizencomplexen van Maaswerken

bouwbreed

Rijkswaterstaat heeft de renovatie van stuw- en sluizencomplexen in Grave en Belfeld/Sambeek gegund aan GTI Infra. De werken zijn onderdeel van het project Maaswerken.

H et eerste project is Peilopzet Stuw Grave. Peilopzet is het kunstmatig verhogen van het waterpeil. Dit is nodig om onacceptabele verdroging van landbouw- en natuurgebieden (als gevolg van het verdiepen van het zomerbed van de Maas) tegen te gaan. Het verhogen van het waterpeil wordt bereikt door bij de stuw de schotten hoger te plaatsen. Met deze maatregel krijgt de Maas en het Maas-Waalkanaal meer diepgang voor de scheepvaart.
De werkzaamheden voor GTI in het project behelzen het leveren en installeren van een nieuw bedienings- en besturingssysteem, het verhogen van de bovenste twintig schuiven van de stuw, het vervangen van de hydraulische installaties van de oostkolk en het leveren, aanleggen en aansluiten van nieuwe bekabeling.
He t tweede project is de renovatie van de elektrotechnische installaties van de sluis- en stuwcomplexen bij Belfeld/Sambeek en het leveren en installeren van een nieuw bedienings- en besturingssysteem. Dit inclusief beeldschermbediening voor de complete installaties op beide complexen.
Beide projecten hebben een looptijd van een jaar. In september van 2007 moeten de werkzaamheden aan beide stuw- en sluiscomplexen gereed zijn. De totale opdrachtwaarde bedraagt circa tien miljoen euro.

Reageer op dit artikel