nieuws

Goedkopere dieselvervanger veroorzaakt nog vaak problemen op

bouwbreed

– Conventionele brandstoffen worden schaars en dus duur; machinegebruikers kijken daarom steeds meer naar alternatieve brandstoffen. Die zijn allemaal te verstoken, maar in de praktijk leidt het niet altijd even oordeelkundige gebruik van soms erg exotische brandstoffen vaak tot motorschade, weet Milorad Krstic van Kleenoil Panolin uit het Duitse Dogern. Zijn bedrijf maakt synthetische smeermiddelen en microfilters voor onder meer hydraulische olie.

Motoren worden ontwikkeld voor een bepaalde brandstof, legt Krstic uit. Zodra er iets anders in wordt verstookt verandert het technische optimum waardoor bijvoorbeeld het rendement vermindert, smeermiddelen verdampen, chemische reacties ontstaan die het materiaal van de motor aantasten. Toch verdienen alternatieve brandstoffen en smeermiddelen meer aandacht. Krstic verwacht dat vooral het kleine en middelgrote bedrijf de alternatieve smeermiddelen verder zullen ontwikkelen. Grote bedrijven zullen dat volgens hem niet zo snel doen omdat ze daarmee afwijken van de weg die ze met conventionele smeermiddelen zijn ingeslagen.
De wereld kent zo’n duizend oliehoudende planten. De raapolie die daaruit wordt gewonnen voldoet prima als brandstof maar beduidend minder als smeerstof. Dat nadeel heeft de toepassing van biologische olie enigszins geschaad, vindt Krstic. Er zijn volgens hem genoeg planten te vinden waaruit betere smeermiddelen te winnen zijn als een volwaardig alternatief voor smeermiddelen op basis van aardolie. Dat laatste raakt op en wordt steeds duurder; plantaardige olie kan tot in lengte van dagen worden gewonnen.
Plantaardige olie kan in een standaard motor worden verstookt. Die moet daarvoor evenwel aangepast en de fabrikant moet er toestemming voor geven omdat anders de garantie vervalt. Dirk Wenzel van eoil automotives & technologies bouwt sinds 2001 motoren om. Het bedrijf uit het Duitse Alfeld/Leine kreeg in 2002 van Volvo toestemming om dertig vrachtwagenmotoren om te bouwen. Tegenwoordig levert eoil toe aan Atlas Terex.
Na de ombouw verstoken de motoren pure raapolie, soja-olie en diesel en uiteenlopende mengsels van deze drie brandstoffen. Dat levert een forse kostenbesparing op. Een vrachtwagenmotor verstookt volgens Wenzel al snel zo’n 5000 liter per maand. Wanneer een liter raapolie 25 en een liter soja-olie 35 eurocent minder kost dan een liter diesel, zijn de kosten van de ombouw in zijn berekening binnen enkele maanden terugverdiend. Proeven van onder andere Volvo wijzen volgens hem uit dat plantenolie de technische levensduur van de motor niet verkort en mogelijk zelfs beter is dan biodiesel.
In de praktijk is plantenolie net zo te gebruiken als diesel; alleen bij extreem lage temperaturen wordt de olie te taai. Het systeem van eoil schakelt dan automatisch over op diesel of een alternatieve brandstof. De opdrachtgever bepaalt op welke brandstoffen de motor draait. Op deze aanwijzing bouwt ook Zeppelin materieel van klanten om, zegt Michael Czesinski van deze Duitse machineleverancier. Het bedrijf deed al ruime ervaring op met biodiesel en wil ook raapolie gaan gebruiken. Zeppelin levert de om te bouwen machines met twee brandstoftanks en een warmtewisselaar die de raapolie op temperatuur houdt.
Czesinski gaat er vooralsnog van uit dat plantenolie vooral rendeert in motoren die continu onder last draaien. Zo’n motor blijft zodanig warm dat de raapolie niet kan condenseren. Het condenswater mengt zich met de motorolie waarna de motor kapot draait. Ook Zeppelin moet voor elke ombouw toestemming vragen aan bijvoorbeeld Volvo. Als de motorenbouwer die geeft vallen automatisch alle gewijzigde onderdelen uit de fabrieksgarantie. De ombouwer geeft op zijn beurt garantie op alle componenten voor het gebruik van plantenolie.
Komatsu voert in Japan intussen proeven uit met hybride aandrijvingen, weet Uwe Herber van Komatsu Deutschland. Die aandrijvingen combineren bijvoorbeeld een dieselmotor met een generator die stroom levert voor elektromotoren. Of de machinebouwer die daadwerkelijk op de markt zal brengen blijft een vraag; niet in de laatste plaats omdat de fabrikant niet weet hoe zulke machines zich in de praktijk zullen gedragen.

Reageer op dit artikel