nieuws

Gemeenten nu aan zet bij ruimtelijke ordening

bouwbreed

Het ministerie van VROM blijft ruimtelijke ordening in zijn naam dragen, maar het is niet langer haar speciale domein. Voor gebiedsontwikkeling werken vier departementen samen.

De betrokken ministers menen echter dat de gemeenten wellicht nog belangrijker zijn. Die boodschap gaven ze alle wethouders mee tijdens een banket in de Grote Kerk in Den Haag.
De ministers Peijs (Verkeer en Waterstaat), Dekker (VROM), Veerman (Landbouw) en Van Gennip (Economische Zaken) spraken de uitgestrekte eetzaal toe. Dat gebeurde tussen de menugangen die verspreid over de avond werden geserveerd. Minder dan tijdens deze maaltijd, staan zijzelf voortaan centraal bij de ruimtelijke ordening, was hun boodschap. Doordat betrokken partijen, waaronder gemeenten, projectontwikkelaars en de provincie, eendrachtig samenwerken, kan het beste uit een groter gebied worden gehaald, is de bedoeling.
Volgens Dekker zijn de eerste ervaringen met de nieuwe aanpak positief. Zij heeft behalve financiële steun van het Rijk ook inhoudelijke ondersteuning in petto: “Bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitsteams.” Die zullen in elk geval geen nieuwe bureaucratische laag vormen, maakte ze duidelijk. “U moet denken aan experts die kunnen worden ingezet.” Wie, zal afhankelijk zijn van de deskundigheid waaraan in specifieke gevallen behoefte bestaat.
Macht betekent natuurlijk verantwoordelijkheid, ook voor de gemeenten, maakte minister Karla Peijs duidelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren van het openbaar vervoer. De “overstapmomenten”, zoals zij het noemde, “moeten veel beter worden.” Provincies en gemeenten moeten samen met vervoerbedrijven werken aan fietsenstallingen, uitgekiende reizigersinformatie “en andere voorzieningen die het reizigersgemak vergroten”.
Verder adviseerde ze gemeenten samen te werken om de uitstoot van het (vracht)verkeer binnen de perken te houden. Bijvoorbeeld door samen betere plannen te maken voor “stedelijke distributie”.
Cees Veerman hield de gemeenten voor, gebiedsontwikkeling te zien als een kans om Nederland beter vorm te geven. Een halve eeuw ruimtelijke ordening heeft de achteruitgang van het landschap niet voorkomen, heeft hij gezien.
“Het beheer van de schaarse ruimte is inmiddels een zeldzaam ingewikkelde klus geworden”, aldus deze minister: “Alles hangt met alles samen.” Reden voor hem om vol te gaan voor het nieuwe “integrale ruimtelijk beleid”. Peijs bestempelde de Nota ruimte als “de moeder aller nota’s”.

Reageer op dit artikel