nieuws

Gemeentebestuur Rotterdam voert bouwtempo flink op

bouwbreed Premium

Het nieuwe Rotterdamse college wil de komende vier jaar het bouwtempo opvoeren tot 3200 woningen per jaar. Met name voor gezinnen met kinderen moeten er meer huizen komen.

De totaal 12.800 voorziene nieuwbouwwoningen zijn verdeeld in 4500 grondgebonden gezinswoningen, 1500 ouderenwoningen, 2200 binnenstadswoningen en 500 betaalbare stadswoningen voor jonge starters. Starters kunnen aanspraak maken op een starterslening. Het gemeentebestuur treft in deze collegeperiode al voorbereidingen om het bouwtempo na 2010 op te voeren tot 4000 op jaarbasis.
Ook de bestaande woningvoorraad wordt aangepakt. Tot en met 2009 moeten 5000 particuliere en 4500 corporatiewoningen een opknapbeurt krijgen. Het strenge handhavingsbeleid in achterstandswijken dat het vorige college invoerde wordt voortgezet. Afspraken met corporaties moeten erin voorzien dat 7200 corporatiewoningen worden verkocht. De komende tien jaar wordt 1 miljard euro extra geïnvesteerd in verbetering van buitenruimte.
Versoepeling
Lastig aan de bouwopgave is dat de meeste woningen binnen bestaand stedelijk gebied moeten worden gerealiseerd, omdat de buitengebieden zijn volgebouwd. Versoepeling van procedures en afspraken met deelgemeentes en provincie moeten de hoge productie haalbaar maken. Extra ruimte bieden de voormalige havengebieden (‘Stadshavens’) die vrijkomen door realisatie van de Tweede Maasvlakte.
Opbrengsten uit de verkoop van de Afval Verwerking Rijnmond worden geïnvesteerd in de stad. Het college steekt 80 miljoen euro in het Pact op Zuid (onder meer particuliere woningverbetering), de Eendrachtpolder krijgt een roeibaan, er worden drie nieuwe parkeergarages gebouwd en er is 30 miljoen euro gereserveerd voor de herontwikkeling van het Rijn- en Maashavengebied en het RDM-terrein op Heijplaat. Geld gaat verder naar de ontwikkeling van een markthal op de Binnenrotte (5 miljoen euro), verbetering van sportpaleis Ahoy (53 miljoen euro) en bedrijvenpark Schieveen (21 miljoen euro).

Reageer op dit artikel