nieuws

Gelderse projecten versneld gebouwd

bouwbreed

– Zes woningbouwprojecten in Arnhem en Lingewaard mogen sneller door de bestemmingsplanprocedure dan gebruikelijk. Het Gelderse provinciebestuur heeft daarvoor toestemming gegeven, om op die manier het woningtekort terug te brengen. Dat tekort ligt in Gelderland hoger dan het landelijk gemiddelde. De gemeenten Arnhem en Lingewaard mogen nu voor de aangewezen projecten een artikel 19-procedure voeren. Er kan dan met bouwen gestart worden voordat de bestemmingsplanherziening procedureel is afgerond en het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij de provincie is niet meer nodig. Dat kan per project tot een tijdwinst van een half jaar leiden. Het gaat om woningbouwprojecten in de Arnhemse wijk Malburgen en de Lingewaardse gebieden Loovelden en De Halden. Ook in mei gaf de provincie Gelderland aan zes woningbouwprojecten toestemming voor het voeren van een verkorte procedure.

Reageer op dit artikel