nieuws

Faalkans bij sluiten kering blijft 1:1000

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland houdt vast aan een faalkans van 1:1000 voor het sluiten van de Maeslantkering, zoals oorspronkelijk in het ontwerp vastgelegd. Dat zegt gedeputeerde Lenie Dwarshuis gevraagd naar het streven van Rijkswaterstaat de faalkans te verkleinen van 1: 10 naar 1:100.

Zij doet deze uitspraak in reactie op recente berichten in de media als zou zij zich – en met haar de provincie Zuid-Holland – kunnen vinden in een faalkans van 1:100. Zij blijft daarmee bij het standpunt dat verwoord is in vertrouwelijke stukken van de provincie Zuid-Holland aan staatsecretaris Schultz (water). Begin dit jaar werd bekend dat in die stukken sprake was van een feitelijke faalkans van 1:9, terwijl de provincie uitging van de 1:1000 van het oorspronkelijke ontwerp. Nader onderzoek van Rijkswaterstaat gaf aan dat de werkelijke faalkans 1:10 bedroeg.
De problemen met de kering vinden hun oorzaak in het computerprogramma van het zogenoemde ‘Beslis en Ondersteunend Systeem’, kortweg BOS genoemd. Het is een computersysteem dat zonder tussenkomst van mensen de opdracht tot sluiten verstrekt aan het door de aannemer geïnstalleerde besturingssysteem (BES), dat overigens wel goed functioneert.
Streven
De problemen met de faalkans van BOS zijn volgens Rijkswaterstaat niet softwarematig op te lossen. Een kans van 1:100 zou zelfs het maximaal haalbare zijn. Staatssecretaris Schultz heeft toegezegd ernaar te streven de Maeslantkering een faalkans van 1 op 100 te geven en wel voorafgaand aan het begin van het stormseizoen op 15 oktober. Een kans van deze grootte op falen van de kering is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat “een aanvaardbaar risico” genoemd.
Gedeputeerde Lenie Dwarshuis laat nu weten in afwachting te zijn van het conceptrapport over hoe de Maes­lantkering voor het stormseizoen dit jaar in orde te krijgen. Ze zegt graag in dit rapport te lezen hoe het ministerie denkt te handelen op het door de provincie eerder al aangegeven en het nu bevestigde standpunt dat de provincie vasthoudt aan de uitgangspunten voor de faalkans zoals bij het ontwerp afgesproken.

Reageer op dit artikel