nieuws

Exodus bezorgt Polen tekort aan vaklieden

bouwbreed

– Het vertrek van honderdduizenden Polen naar het ‘rijke’ Westen heeft dat land opgezadeld met een tekort aan vaklieden. Door versoepeling van de eisen voor buitenlandse werknemers hoopt Polen dit tekort op te vangen.

– Het vertrek van honderdduizenden Polen naar het ‘rijke’ Westen heeft dat land opgezadeld met een tekort aan vaklieden. Door versoepeling van de eisen voor buitenlandse werknemers hoopt Polen dit tekort op te vangen.
Sinds de toetreding van Polen tot de Europese Unie hebben naar schatting tegen het miljoen Polen hun economische heil gezocht in de “oude” EU-landen. Alleen al in Engeland, een van de weinige landen die direct de grenzen heeft opengesteld voor werknemers uit de voormalige Oostbloklanden, zouden zo’n 600.000 Polen emplooi hebben gevonden.
Dit heeft geleid tot een tekort aan werknemers in Polen zelf, vooral in de land- en tuinbouw en de bouw. Dat probleem wordt nu opgelost, zo heeft de minister van Arbeid aangekondigd, door de eisen die worden gesteld aan buitenlandse werknemers, te versoepelen.
Zo is een werkvergunning niet langer nodig voor werknemers uit Rusland, Wit-Rusland en Oekra ï ne die seizoensarbeid in de land- en tuinbouw willen verrichten. Verder hoeven Turken die minstens vijf jaar in Polen wonen en vier jaar hebben gewerkt, hun werkvergunning niet langer te laten verlengen.
Met deze maatregelen gebeurt nu waarvoor in Nederland al geruime tijd geleden is gewaarschuwd, een soort volksverhuizing van Oost naar West. Toen Polen toetrad, heeft Nederland de grenzen nog enige tijd gesloten voor Poolse werknemers. Die gesloten grenzen gelden echter niet voor Polen die hier diensten aanbieden.
Onder dat mom zijn dan ook enkele tienduizenden Polen in ons land werkzaam, hetzij gedetacheerd door een Pools bedrijf, hetzij als zogenaamde zelfstandige zonder personeel.
Volksverhuizing
Toen die stroom op gang kwam, h eeft de vakbeweging al gewaarschuwd voor de dreigende volksverhuizing. Door toetreding tot de Europese Unie, kon Polen immers rekenen op fors wat geld uit de Unie om hun infrastructuur op peil te brengen. Om dat aan te leggen, is behalve geld ook werkkracht nodig. Door de exodus kon iedereen al aan zien komen dat Polen daar gebrek aan zou krijgen.
Daar komt nog bij dat in het Westen Polen goedkoop zijn. Russen, Wit-Russen en Oekra ï ners zijn in Polen op hun beurt weer goedkoper dan Poolse werknemers.
De verwachting is dat naarmate de welvaart stijgt in Polen, de meesten weer terug zullen keren naar hun vaderland. Daarom blijft het van belang te investeren in vakopleiding. Anders dreigt in ons land op termijn een geweldig tekort aan vaklieden. Dat is dan alleen nog maar op te lossen tegen hele hoge k osten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels