nieuws

Combinatie van ‘grijs en groen’ in nieuwe opleiding

bouwbreed

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) begint dit collegejaar met een nieuwe opleiding op het gebied van bouw en openbare ruimte: Grijs Groen Management.

Deze hbo-opleiding, die twee ë nhalf jaar duurt, is onderdeel van de Academie voor Bouw en Openbare Ruimte en bestemd voor mbo’ers met meerdere jaren werkervaring die zich willen toeleggen op projectmanagement en onderhoud. In de opleiding draait het om de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van nieuwbouwprojecten en het beheer en onderhoud van openbare voorzieningenwaarin ‘grijze’ (infrabouw) en ‘groene’ (cultuurtechniek) samenkomen.
Het opleidingsprogramma is tot stand gekomen na onderzoek van de HAN onder 500 grijs/groen gerelateerde bedrijven. Hen is gevraagd naar de behoefte aan scholing op verschillende onderdelen van het vakgebied, licht Jetske van Zimmeren van de HAN toe. “Hieruit kwam naar voren dat bedrijven vooral zitten te springen om mensen met gedegen kennis van aanbestedingen, contracten, onderhandelingen en projectorganisatie; milieuproblematiek, groenbeheer en ecologie; en de ecologische hoofdstructuur, planeconomie en planontwikkeling.”
Voor de opleiding, die eind september begint, hebben zich inmiddels 25 studenten aangemeld. “Het merendeel is werkzaam als projectleider of beleidsmedewerker op afdelingen ruimtelijke ordening of ruimte en beheer van gemeenten. Zij hebben kennis van het of het ‘grijze’ o f het ‘groene’ gebied. Grijs en groen hebben echter steeds vaker met elkaar te maken. Gemeentes fuseren, de regioafdelingen worden groter, waardoor kennis van meerdere onderwerpen nodig is.” Op het programma staan revitalisatie van bedrijventerreinen, uit breiding van recreatieparken en het bouw- en woningrijp maken van een bepaalde locatie in de gemeente.

Reageer op dit artikel