nieuws

Brandbrief over tekort bluswater langs Betuwelijn

bouwbreed

– Langs de Betuwelijn ter hoogte van Lingewaard is te weinig bluswater voorhanden en is blussen over de geluidsschermen niet mogelijk. De gemeente Lingewaard eist van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat dit probleem is opgelost voordat de spoorlijn wordt geopend.

In een brandbrief aan minister Peijs (verkeer) stelt het gemeentebestuur dat de veiligheid van de inwoners in het geding is. De problemen kwamen aan het licht tijdens bestuurlijk overleg tussen de gemeenten die langs de Betuweroute liggen. In dat overleg bleek dat op bepaalde trajectgedeelten, onder meer het traject Opheusden-Pannerdensch Kanaal, onvoldoende bluswater voorhanden is. Omdat de Betuwelijn op Lingewaards grondgebied ook nog eens is voorzien van geluidsschermen aan beide zijden van het spoor, is blussen op die trajectgedeelten over de geluidschermen niet goed mogelijk. De situatie is volgens de gemeente “zeer zorgwekkend.”
Het is niet de eerste keer dat gemeenten langs de goederenspoorlijn aan de bel trekken over nadelige gevolgen voor de brandweer. Al in 1994 toen de spoorlijn nog aangelegd moest worden trokken de brandweerkorpsen zelf al aan de bel en eisten ze betere voorzieningen voor de hulpverlening.
Begin dit jaar constateerde veiligheidscoördinator C. Boeree van Railplan dat de geluidschermen langs de Betuwelijn op veel plaatsen te hoog zijn voor de inzet van waterkanonnen. Calamiteitenoefeningen wezen ook uit dat er op plaatsen langs de goederenspoorlijn mogelijk te weinig bluswater voorhanden zou zijn. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat liet toen weten dat Peijs voor 1 april dit jaar met een oplossing zou komen voor het dreigende bluswatertekort. Een woordvoerder van de minister verklaart in een reactie op brandbrief van Lingewaard dat het ministerie nog druk doende is alle problemen in kaart te brengen en te kijken naar de beste oplossingen. “Daar gaan we uitkomen. We lossen dit op”, aldus de woordvoerder.

Reageer op dit artikel