nieuws

‘Bouwvakkers uit Polen geenoplossing voor personeelstekort’

bouwbreed

Bouwvakkers uit Polen zijn geen oplossing voor de dreigende tekorten aan personeel in de sector. Dat zegt Cees van Vliet, directeur van Kennisinstituut Arbouw.

“I k ben niet tegen het binnenhalen van Polen”, aldus Van Vliet, “maar denk niet dat je zo de tekorten aan bouwvakkers op langere termijn kunt oplossen. “De economie in Polen trekt aan en bouwvakkers komen daar steeds makkelijker aan werk. Bovendien vergrijzen ook de Poolse bouwvakkers.”
De bouwnijverheid verwacht al in 2010 een groot gebrek aan vaklieden. Het huidige personeel wordt in rap tempo ouder en jongeren tonen weinig interesse voor een baan in de bouw. De sector heeft nog steeds het imago van zwaar, vuil en gevaarlijk werk
Onderzoek van de Raad voor werk en Inkomen (RwI) bevestigt dat. Jonge mensen die een technische opleiding hebben gevolgd op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn schaars. Vooral mbo-ers die op niveau 4 zijn geschoold, de hoogste vorm van middelbaar beroepsonderwijs, zijn bijna niet te vinden. Het RwI vindt dat meer leerlingen moeten doorstromen naar de hogere studiejaren van het mbo en vandaaruit naar het hoger beroepsonderwijs. “Daarnaast is het van belang dat er bij studie- en beroepskeuzevoorlichting meer rekening wordt gehouden met de perspectieven op de arbeidsmarkt”, aldus een toelichting van de organisatie.
Niet alleen het gebrek aan belangstelling voor een baan in de bouw en de vergrijzing zorgen voor een nijpend personeelsgebrek. Wat ook een zware druk op de sector ligt is dat de vaklieden vaak ongezond leven. Ze zijn te dik en bewegen te weinig. Arbouw-directeur Van Vliet vindt dat de medewerkers daarom gewezen moeten worden op hun leefwijze. “Je kunt iemand niet verplichten ’s avonds naar de sportschool te gaan, maar je kunt het hem wel voorstellen. Daarnaast moet misschien ook het thuisfront maar worden ingeschakeld.”
Pauzes
Verder vindt Van Vliet dat bouwvakkers het werk beter over de dag moeten verdelen. Hij wijst er op dat het geregeld voorkomt dat medewerkers pauzes overslaan om eerder naar huis te kunnen. “Ik heb er best begrip voor dat ze op tijd thuis willen zijn, maar als ik dan hoor dat oudere bouwvakkers vaak kapot zijn aan het eind van hun werkdag, dan denk ik dat zulke problemen zijn op te lossen door het werk beter over de dag te spreiden. Als we op grote schaal een betere werkspreiding willen b ereiken, vergt dat trouwens wel een grote omschakeling van de gehele bedrijfstak en dat vergt tijd.”

Reageer op dit artikel