nieuws

Bouwstop voor brede strook langs gasleidingen gasleiding

bouwbreed Premium

Gemeenten slaan groot alarm over de risico’s van gasleidingen. Recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) levert het advies op om de huidige veiligheidszone van 100 meter te vergroten naar 550 meter. Langs 600 kilometer gasleiding staan daardoor huizen te dichtbij.

Gemeenten slaan groot alarm over de risico’s van gasleidingen. Recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) levert het advies op om de huidige veiligheidszone van 100 meter te vergroten naar 550 meter. Langs 600 kilometer gasleiding staan daardoor huizen te dichtbij.
De Gasunie ruziet al ruim anderhalf jaar met het ministerie van VROM over wie moet betalen als het advies van de RIVM tot richtlijn wordt verheven. In dat geval ontstaan voor 3750 hectare knelpunten. Het binnen aanvaardbare proporties brengen van de risico’s kost volgens het ministerie 300 miljoen euro, maar de Gasunie praat over enkele miljarden.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten zit er ondertussen mee in haar maag. “Bij ons komen allerlei vragen van gemeenten binnen die niet meer weten welke norm ze moeten hanteren”, licht Richard van Vliet, beleidsmedewerker van de VNG, toe.
Oss is bijvoorbeeld al met uitbreidingsplannen begonnen die veel te dicht bij de leidingen liggen en ondertussen onderhandelt de gemeente met de Gasunie over de kosten voor een oplossing. Ook Berkel en Roderijs is verre van gelukkig met uitbreidingsplannen voor woningen. Via artikel 19 is zelfs al met een deel van de bouw gestart. Navraag van de gemeente bij diverse instanties leverde uiteenlopende adviezen op en inmiddels dreigen ontwikkelaars met schadeclaims vanwege de trage besluitvorming. “Daar lopen onze leden dus tegenaan in de praktijk. Het bittere is dat veel mensen het weten, maar niemand iets doet. Als er nu een explosie plaatsvindt, hebben we het met z’n allen geweten, maar heeft niemand iets gedaan.”
Dilemma
Gemeenten staan voor een lastig dilemma. Als ze de bestaande regels opvolgen, stellen ze hun burgers willens en wetens bloot aan te hoge risico’s. Als ze het advies van het RIVM opvolgen, moeten ze de bouwplannen opschorten en valt de bouwproductie stil.
De VNG vindt het ongewenst om in Nederland gebieden van 550 meter te bestemmen tot een planologisch niemandsland en wil dat de leidingbeheerder snel saneringsmaatregelen neemt om onveilige situaties aan te pakken. De VNG verzoekt de Tweede Kamer om er bij staatssecretaris Van Geel (milieu) op aan te dringen dat hij met spoed een pakket aan saneringsmaatregelen opstelt, zoals het dieper leggen van de leiding of het afdekken met betonplaten. Veel van de 11.500 kilometer lange gasleidingen liggen slechts een halve meter onder de grond. “In de jaren zestig werd met heel andere veiligheidsnormen gewerkt”, aldus VNG.

Reageer op dit artikel