nieuws

Bouwend Nederland en het NIROV betreuren vertrek Dekker

bouwbreed

Bouwend Nederland en het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) betreuren het vertrek van VROM-minister Dekker. “We hebben altijd een hele goede verstandhouding gehad en constructief zaken kunnen doen”, aldus Hubert Heutink van Bouwend Nederland .

Het besluit tot aftreden van Dekker donderdag naar aanleiding van de Schiphol-brand heeft veel waardering gekregen in en buiten de politiek. Het N IROV vindt dat het Dekker “siert” dat zij haar consequentie heeft getrokken. “Tegelijk is het wat cynisch dat een minister die verantwoordelijkheden zoveel mogelijk lokaal wilde neerleggen juist vanwege een ogenschijnlijk decentrale catastrofe moet aftreden.”
H et Instituut roemt de consequente manier waarop de minister zich heeft opgesteld ten aanzien van de ruimtelijke ordening. Onder het motto “decentraal wat kan, centraal wat moet” in de Nota Ruimte heeft Dekker volgens het Nirov een “frisse aanzet” gegeven voor een nieuwe sturingsfilosofie in de ruimtelijke ordening. Het instituut tekent daarbij wel aan dat Dekker heeft nagelaten helder te maken waar het Rijk nog wel aan zet is.
Met haar aftreden is vijf maanden eerder dan gepland een einde gekomen aan de politieke loopbaan van Sybilla Dekker. Een terugkeer na de verkiezingen was al vrijwel uitgesloten. Dekker had zich niet kandidaat gesteld voor haar partij, de VVD, en ook een terugkeer als VROM-minister werd in politiek Den Haag onwaarschijnlijk geacht.
Dekker, die in mei 2003 aantrad, kon als minister goed uit de voeten met het bedrijfsleven en de lokale overheden. In de politieke arena bleek de minister echter een stuk minder behendig. Ze moest haar huurplannen onder druk van de Tweede Kamer flink bijstellen en liep ook in de diverse debatten over de woningcorporaties schrammen op.

Reageer op dit artikel