nieuws

Bonden akkoord met KWS over jaarmodel

bouwbreed

De bouwbonden hebben met wegenbouwer KWS een principeakkoord bereikt over een jaarmodel. De onderhandelingen met BAM Wegen en Ballast Nedam vlotten vooralsnog niet.

KWS en de bonden gaan jaarlijks vóór 1 april vastleggen hoeveel uren bouwvakkers in de zomermaanden via overwerk of reisuren moeten sparen om discontinuïteit in het werkaanbod in de wintermaanden op te kunnen vangen.
Dat gebeurt voor elke beroepsgroep en voor elke regio afzonderlijk. Het aantal te sparen uren wordt gebaseerd op het aantal uren dat in de voorafgaande vijf jaar ’s winters moest worden opgenomen.
Om het overwerk in de zomer te belonen, geeft KWS bonussen voor elk opgenomen uur in de winter. Zo is een normaal meeruur 125 procent waard, een extra uur op zaterdag 150 procent en een extra zondaguur 200 procent.
“De lasten en lusten worden verdeeld, al komen de werkgevers er wel iets beter uit”, zegt regiobestuurder Edwin Bouwers van FNV Bouw. “Voor de werknemers geldt echter dat ze in ieder geval het hele jaar inkomen hebben.”
Uren worden ruim van te voren – drie weken – ingeroosterd. Als er meer dan vijf weken geen werk is, komt dat volledig voor rekening van KWS. Afgesproken is ook dat in de periode dat er uren worden opgenomen, geen inleenkrachten worden ingeschakeld.
De gespaarde uren kunnen niet ingezet worden om slecht weer op te vangen, benadrukt Bouwers. “Het kan niet zijn dat de uren worden ingeroosterd als het ineens streng gaat vriezen. Om misbruik te voorkomen is een klachtenprocedure in het leven geroepen.”
KWS, maar ook Ballast Nedam en BAM Wegen, hadden al eigen regelingen voor het sparen van overuren. FNV Bouw vocht die echter met succes aan. Begin augustus verwees de Utrechtse rechtbank de individuele contracten, die zonder de bonden tot stand waren gekomen, naar de prullenmand.
Edwin Bouwers hoopt dat nu ook snel met BAM en Ballast Nedam overeenstemming over een jaarmodel wordt bereikt. Volgens de regiobestuurder is BAM op zich wel bereidwillig maar twijfelt de onderneming nog over de regio-indeling. Bouwers: “Ballast Nedam leunt vooralsnog achterover. Maar uiteindelijk zullen ze er toch aan moeten geloven.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels