nieuws

Boeren houden grond veel te lang vast

bouwbreed Premium

Eigenaren van agrarische grond houden deze te lang vast in de hoop dikke winst te maken bij een wijziging in het bestemmingsplan voor bijvoorbeeld wonen.

Eigenaren van agrarische grond houden deze te lang vast in de hoop dikke winst te maken bij een wijziging in het bestemmingsplan voor bijvoorbeeld wonen.
Dat staat in het rapport Grondmobiliteit van InnovatieNetwerk dat gisteren is aangeboden aan minister Veerman (landbouw). Doordat de grondeigenaren zo halsstarrig vasthouden aan hun grond, wisselt die te weinig van eigenaar of pachter. Dit is zeer lastig voor steden die groen voor recreatie willen ontwikkelen, aldus de onderzoekers van InnovatieNetwerk. Ook boeren die willen uitbreiden hebben grote problemen om nieuwe grond te verwerven. Ook zorgt de zogenoemde lage grondmobiliteit ervoor dat de prijs van agrarische grond enorm stijgt. In het rapport staat dat dit kan worden opgelost door agrarisch grondgebruik en het recht op meerwaarde, wanneer het bestemmingsplan wijzigt, van elkaar los te koppelen. Nu kan dat niet. De grondeigenaar – die winst verwacht – kan de grond bij zo’n constructie in eeuwigdurende erfpacht uitgeven aan een agrarische gebruiker. De overeenkomst moet dan zo zijn geregeld dat de erfpacht wordt ontbonden wanneer er een onherroepelijke bouwclaim voor deze grond is, aldus de onderzoekers.

Reageer op dit artikel