nieuws

‘Begrotingsevenwicht gebouwd op drijfzand’

bouwbreed

Het verder versterken van de economische structuur blijft topprioriteit in 2007. Dat moet dan wel gebeuren onder voorwaarde dat de overheidsfinanci ë n op orde zijn en blijven. Structureel is er sprake van een begrotingsevenwicht.

Minister Zalm is trots. Dacht hij vorig jaar nog in 2007 te eindigen met een begrotingstekort van 1,8 procent, nu blijkt er sprake te zijn van een begrotingsoverschot van 0,2 procent. Geschoond voor de conjunctuur betekent dit een begrotingsevenwicht.
Volgens het CPB en de Raad van State is dit evenwicht echter gedeeltelijk gebouwd op drijfzand. Het tekort kon zo snel worden weggewerkt door hogere belastinginkomsten als gevolg van de aantrekkende economie en hogere aardgasbaten dankzij de torenhoge olieprijzen. Als de conjunctuur ietsje tegenzit en de olieprijzen weer dalen, is er direct weer een probleem.
Dat neemt niet weg dat het kabinet na de zure jaren nu toch zoet gaat uitdelen al wordt die door sommigen beoordeeld als mondergernis. Zo worden de lasten voor het bedrijfsleven met een half miljard verlaagd door verlaging van de vennootschapsbelasting naar 25,5 procent en een verhoging van winstvrijstelling voor zelfstandige ondernemers. Deze vrijstelling gaat naar 10 procent. Deze maatregelen waren al eerder aangekondigd. Voor de burgers worden de lasten eveneens met 500 miljoen verminderd door een lichte verlaging van de tarieven van de eerste twee schijven in de inkomstenbelasting. Daarnaast wordt de ww-premie verlaagd en de arbeidskorting verhoogd. Deze lastenverlichtingen worden overigens voorgefinancierd uit het Fonds Economische Structuurversterking.
Schrappen
Vermindering van de administratieve lasten moet onverdroten worden voortgezet door overbodige en onnodig ingewikkelde regels te schrappen. In 2007, zo kondigt het kabinet aan, is de lastendruk met 25 procent verminderd. Voor komend jaar staat de al eerder aangekondigde verzamelvergunning op de lijst.
Ook ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur moeten een verdere impuls krijgen. Daarvoor wordt 950 miljoen uitgetrokken. Dit geld wordt gehaald uit het FES.

Reageer op dit artikel