nieuws

Baggeraars krijgen wind van voren in rechtszaal

bouwbreed

Rijkswaterstaat ziet geen enkele reden om het onderhoud aan de vaargeulen in de Waddenzee aan een andere baggeraar dan Krul & Zn te gunnen. Dat zei de landsadvocaat gisteren voor de Haagse rechtbank.

Baggercombinatie De Boer/Van der Kamp/De Vries & Van de Wiel had Rijkswaterstaat gedaagd om de gunning van het werk aan Krul tegen te houden. De bedrijven zijn van mening dat Krul met een prijs van bijna 2,7 miljoen euro nooit de geëiste kwaliteit kan leveren. Zelf diende de combinatie een offerte in van ruim 10 miljoen euro.
Rijkswaterstaat heeft echter geen enkele twijfel over de kwaliteit van Krul en over de manier waarop de Koop-dochter het prestatiebestek denkt uit te voeren, zo liet de landsadvocaat weten.
“Er is inderdaad een aanzienlijk prijsverschil, daarover hebben we gesprekken gevoerd met Krul. Die is zich er van bewust dat er een bepaalde prestatie moet worden geleverd. Ze weten dat er boetes volgen als die niet gehaald worden. Het moet dus goed gaan.”
Kritiek had Rijkswaterstaat daarentegen wel op de begroting van de baggercombinatie. “Daar kan veel op worden afgedongen”, vond de aanbestedende dienst. Zo zouden veel minder dieptepeilingen gedaan kunnen worden in de vaargeul en zou goedkoper materieel voor het baggerwerk kunnen worden ingezet. Volgens de landsadvocaat zou dat alleen al 5 miljoen euro besparen.
Ook hekelde Rijkswaterstaat de 1 miljoen euro die de combinatie in haar prijsstelling heeft gereserveerd voor mogelijke boetes, evenals de 2 miljoen euro voor brandstofkosten. “Het moet zonder boetes kunnen. En brandstof hoort in het uurtarief voor het materieel te zijn verwerkt.”
De landsadvocaat bestreed dat Rijkswaterstaat de gunningscriteria niet juist zou hebben toegepast, zoals De Boer/Van der Kamp/De Vries & Van de Wiel had aangevoerd. Ook weersprak de aanbesteder dat er onvoldoende onderzoek zou zijn gedaan naar het grote prijsverschil tussen de nummer 1 en 2.
Hoofdsponsor
Krul verwacht gewoon winst te kunnen maken op het baggerproject, liet diens advocaat weten. “Wij willen niet optreden als hoofdsponsor van Rijkswaterstaat.”
De advocaat had geen goed woord over voor de prijzen van de concurrentie, die volgens hem niet met de tijd is meegegaan. “Dit is de tijd van de prestatiebestekken. Met prijzen op basis van een RAW-bestek kunt u niet meer aankomen”, hield hij ze voor.
De raadsman wees er verder fijntjes op dat enkele jaren geleden eenzelfde zaak tegen Krul werd gevoerd, toen door baggeraar Van Oord. “Dezelfde zaak, dezelfde advocaat, hetzelfde pleidooi. Ik kan u melden dat Krul destijds won en nu op het bewuste werk vrolijk winst maakt.”

Reageer op dit artikel