nieuws

Asbest snel en voordelig in de zak

bouwbreed Premium

– Invoeren van het herziene asbestverwijderingsbesluit in maart dit jaar heeft gezorgd voor een toename in het gebruik van de glovebag-methode bij het verwijderen van asbest. De methode is voordelig, praktisch en bovendien een veilig alternatief voor de containmentmethode.

Het besluit omvat onder meer regels voor het inventariseren en verwijderen van asbest en asbesthoudende producten uit (on)roerend goed. Een gangbare methode is de containmentmethode waarbij een geïsoleerde en afgeschermde ruimte rond de asbestbron wordt opgebouwd. Nadeel van deze methode is dat de asbestwerker zich in dezelfde ruimte als de asbestbron moeten begeven. Afgezien van het opbouwen van een containment, is ook het installeren van de vereiste onderdruk- en meetapparatuur een duur en tijdrovend onderdeel van het werk.
Handschoenen
Bij de glovebag-methode (glovebag oftewel handschoenzak) komt de asbestwerker niet meer in contact met de asbestbron. De glovebag wordt om het asbesthoudende materiaal aangebracht en stevig afgeplakt. De asbestwerker steekt zijn handen in de handschoenen van de glovebag om het asbest te verwijderen. De bag is voorzien van een gereedschapszakje en een afsluitbare opening voor een stofzuigerslang. Onderaan de glovebag zit ruimte om het asbestafval te deponeren en veilig af te sluiten. Belangrijk voordeel van de methode is dat er in tegenstelling tot de containment methode geen containment hoeft te worden gebouwd en dat er geen onderdruk nodig is.
Regelgeving
De glovebagmethode is in het verleden maar in beperkte mate toegepast. De regelgeving was te onduidelijk en in beginsel kon ieder bedrijf de glovebagmethode zomaar toepassen. Mede als gevolg van de nieuwe, aangescherpte regelgeving in het herziene Asbestverwijderingsbesluit hebben meer bedrijven een licentie gekregen. Bovendien is met het herziene besluit de certificatiestructuur helder geworden. Alle asbestverwerkers moeten vanaf 2008 beschikken over het certificaat Deskundig Asbest Verwijderaar.
Voor het werken met de glovebagmethode is specifieke kennis vereist. Aannemers die asbest verwijderen zijn verplicht in hun werkplannen aan te geven met welke saneringsmethode ze werken. Ook moet bij Arbeidsinspectie worden gemeld, waarom dit de beste methode is voor het betreffende werk.
Gebruikers van de glovebag moeten goed op de temperatuur letten. Boven de 55 graden Celsius smelt de bag namelijk. De glovebag is door de Amerikaanse fabrikant Grayling Industries op kwetsbare plaatsen voorzien van dikker materiaal waardoor scherp materiaal of scherp gereedschap de bag niet meer kan beschadigen.

Reageer op dit artikel