nieuws

Zwarte lijst voor te zwaar bouwverkeer

bouwbreed Premium

den haag – De Inspectie Verkeer en Waterstaat stelt deze maand voor het eerst een top-100 samen met vrachtvervoerders die te zwaar beladen zijn. Van de zwaarste overtreders zijn dertig bedrijven afkomstig uit de bouwsector.

Op drie proefvakken meet Rijkswaterstaat het gewicht van passerend vrachtverkeer. In het wegdek zitten sensoren en detectielussen die dag en nacht het gewicht, de lengte en de snelheid van passerende vrachtwagens meten. Als een of meer assen te zwaar belast is of het totaalgewicht te hoog is, registreren fotocamera�s het kenteken van het voertuig.

Sinds 1 juli gebruikt de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) de meetgegevens om maandelijks een top-100 samen te stellen van de grootste overtreders over de afgelopen drie maanden. Op de eerste zwarte lijst staan zestien materieeldiensten, zoals steigerbouwers, kraanvervoer en uitzonderlijk vervoer, en veertien aannemers met grondverzet en andere bouwgerelateerde transporten.

“Uitzonderlijk vervoer blijkt vaak te zwaar te zijn, omdat niet goed bekend is wat de vervoerde lading weegt”, zegt Kees Hersbach van IVW. “Ook het vervoer van kranen geeft vaak problemen. Voor de kraan wordt wel een speciale ontheffing aangevraagd, maar als het contragewicht gewoon wordt meevervoerd, worden de asbelastingen fors overschreden. We hebben daarom geadviseerd dat het contragewicht altijd afzonderlijk vervoerd moet worden, maar uit de nieuwste resultaten blijkt dat dat nog geen gemeengoed is.”

Alle honderd bedrijven van de zwarte lijst krijgen binnenkort bezoek van een inspecteur van IVW. Hersbach: “Samen met de topovertreder probeert die een oplossing te bedenken voor de overbelading. De vervoerder komt bovendien onder verscherpt toezicht te staan, wat betekent dat zijn vrachtwagens bij controles altijd van de weg worden gehaald.”

Als het bedrijf na twee maanden niet meer in overtreding is, vervallen de maatregelen. Maar als er tegen die tijd geen verbetering in zit, gaat IVW nog een stap verder.

“Het kan bijvoorbeeld dat we tijdelijk een mobiele weegbrug voor de deur van een vaste leverancier plaatsen en daarop elke vrachtwagen van het bedrijf meten”, aldus Hersbach. Ook denkt hij aan de optie om in extreme gevallen de naam van de hardnekkige overtreder openbaar te maken of zelfs de vervoersvergunning te laten intrekken.

Maar Hersbach verwacht niet dat dergelijke maatregelen vaak nodig zullen zijn. Want uit onderzoek naar de meetresultaten tot nu toe komt naar voren dat veel van de overtredingen niet door opzet maar door �onhandig� laden en lossen worden veroorzaakt.

“Als de vrachtwagen is volgeladen is er nog niets aan de hand, maar het gaat mis zodra een deel van de vracht is gelost”, zegt Hersbach. “Dan is de lading niet meer goed verdeeld, waardoor er meer druk komt te staan op de voorste wielas. De asbelasting kan daar dan opeens worden overschreden, terwijl de totale belasting van het voertuig is afgenomen.” Dat probleem speelt vooral bij het laden en lossen van zware goederen zoals stenen.

De huidige drie meetpunten op de A4 bij Hoofddorp, de A12 bij Woerden en de A16 bij �s-Gravendeel dekken het grootste deel van het vrachtverkeer van en naar de Rotterdamse Haven en luchthaven Schiphol. Het systeem meet 24 uur per dag en stuurt de resultaten, zo�n 8000 kentekens per dag, door naar een database van de Rijksdienst voor wegverkeer.

Uit de metingen is gebleken dat op dit moment 15 procent van de vrachtwagens te zwaar beladen is. Dat kost Nederland naar schatting jaarlijks 40 tot 75 miljoen euro, voornamelijk doordat het wegdek extra beschadigt.

Ongeveer een derde van de overtreders is afkomstig uit de bouwsector. “In de metingen van afgelopen jaren, zien we pieken in de overtredingen op maandagochtend”, zegt Hersbach. “We denken dat daar veel bouwverkeer tussen zit dat naar grote bouwprojecten in het westen reed. Projecten als de hsl, Betuwelijn of nieuwe Vinex-wijken werden dan bevoorraad.”

Vooralsnog registreert de Rijksdienst de overtredingen alleen. Want doordat het systeem nu nog niet voldoende nauwkeurig is, kunnen aan de hand van de uitkomsten geen boetes worden opgelegd.

Rijkswaterstaat speelt de meetresultaten daarom nu door aan de politie, die ze gebruikt als voorselectiemiddel om alleen de overbeladen vrachtwagens van de weg te halen. Op een terrein achter het �weigh in motion�-meetpunt staat een weegbrug, waarop de politie dagelijks de als overbeladen aangemerkte vrachtwagen naweegt en vervolgens proces-verbaal opmaakt. Een vergelijking van de politiemeting met de dynamische meting geeft Rijkswaterstaat bovendien meer inzicht in de betrouwbaarheid van het nieuwe meetsysteem.

Het is wel de bedoeling om met het dynamische meetsysteem in de toekomst ook te kunnen handhaven. In plaats van een bezoek van een inspecteur krijgt een ondernemer dan binnen een paar dagen volautomatisch een boete op de deurmat.

Reageer op dit artikel