nieuws

‘Verbindingsweg A6/A9 lost fileproblemen niet op’

bouwbreed

Een verbindingsweg tussen de A6 en de A9 lost de fileproblematiek rond Amsterdam en het Gooi niet op. Bovendien is die oplossing zo duur dat het maatschappelijk rendement uiterst gering is.

De fileproblemen tussen Almere en Amsterdam kunnen relatief snel – binnen maximaal vier jaar – worden aangepakt, via een verbreding van de A1 plus enkele aansluitende wegen. Dat kost 1 tot 1,5 miljard euro, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de aanvullende kosten-batenanalyse planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Volgens het planbureau is het daarentegen niet zo eenvoudig om de files aan te pakken via bijvoorbeeld de aanleg van een ondertunnelde snelweg, de A6/A9 langs het Naardermeer, of verbreding van de A9, die door de Bijlmer loopt. Qua reistijd schieten automobilisten daar weinig mee op. Die oplossingen zijn ook nog eens duurder: 1,5 tot 2,5 miljard euro extra.
Verkeersminister Karla Peijs had het CPB gevraagd om een eerder onderzoek van Rijkswaterstaat (RWS) naar kosten en baten van deze verbindingsas te toetsen. Het CPB kraakt kritische noten over dit onderzoek. Volgens RWS zou de tunnel voor de snelweg A6/A9, bedoeld om het Naardermeer te ontzien, goedkoper uitvallen dan eerder berekend. Aanvullende berekeningen door het CPB laten desondanks zien dat de investeringen voorlopig maatschappelijk niet rendabel zijn. Daarbij komt ook nog dat kostenoverschrijdingen niet zijn uitgesloten.
Wensen
Het CPB denkt daarbij vooral aan politiek/bestuurlijke besluiten die extra geld kosten. Zo bestaan er voor alle varianten ‘groen-blauwe’ wensen zoals een aquaduct onder de Vecht bij Muiden, het project Groene Uitweg en het Project Natte As. Met die wensen is geen rekening gehouden.
De kritiek gaat ook op voor uitbreiding van de A9 door Amsterdam-Zuidoost, de Gaasperdammerweg, en de A9 door Amstelveen. Deze onderdelen bekorten maar weinig de reistijd op de ring ten zuiden van Amsterdam, de A9. Dit aspect heeft Rijkswaterstaat onvoldoende naar voren gebracht, aldus het planbureau.
Goed vindt het CPB de door Rijkswaterstaat aangedragen minder dure en relatief snelle oplossingen voor de knelpunten op de A1 en aansluitingen, zoals capaciteitsuitbreiding van de A10 Oost en de A6 richting Almere. De aanleg kost 1 tot 1,5 miljard en duurt hooguit vier jaar.
Wel kan deze variant leiden tot opstoppingen voor het knooppunt Diemen. Het CPB denkt dat dit wellicht een andere configuratie van het knooppunt vereist hetgeen meer geld kan gaan kosten. Dat is echter niet nader onderzocht.
Het maatschappelijk rendement berekent het CPB op 5 tot 10 procent, hetgeen tamelijk hoog is. Dit komt mede doordat de grootste knelpunten in de regio zich juist op die wegen voordoen..

Reageer op dit artikel