nieuws

Van Geel: Spijkenisse jaagt onnodig angst aan’

bouwbreed

Dat zegt staatssecretaris Van Geel, die geen begrip heeft voor het besluit van de raad van Spijkenisse om geen enkele bouwvergunning meer af te geven voor UMTS-masten en een reeds afgegeven vergunning aan KPN in te trekken. Volgens Van Geel is er geen aanleiding om dit te doen. “Je moet klachten over UMTS-straling serieus nemen en daar altijd alert op blijven. Daarom heeft de overheid onderzoek laten verrichten naar de gezondheidseffecten. Daaruit blijkt dat er geen reden is tot zorg”, aldus de staatssecretaris. Hij wijst erop dat ook de Wereldgezondheidsorganisatie op grond van alle onderzoeken geen aanwijzing vindt voor enig nadelig gezondheidseffect op de korte danwel lange termijn. Volgens Van Geel is goede onafhankelijke informatie van groot belang. Om die reden wordt er volgens hem nog dit jaar een onafhankelijk kennisplatform eletktromagnetische velden en gezondheid opgericht.

– De gemeente Spijkenisse kiest voor de verkeerde aanpak van de plaatsing van UMTS-masten. Met haar besluit om nieuwe masten te weren jaagt de gemeente bewoners onnodig angst aan.

Reageer op dit artikel