nieuws

Vakbonden winnen van wegenbouwers

bouwbreed

utrecht – De Utrechtse voorzieningenrechter heeft BAM Wegen, Ballast Nedam Infra en KWS verboden eigen regelingen toe te passen voor het sparen van overuren. Zij moeten zich aan de cao houden als er geen afspraken met de bonden zijn gemaakt.

De drie wegenbouwers hebben nadat zij er met de bonden niet uitkwamen, zelf regelingen gemaakt waarbij werknemers overuren in de zomer opsparen voor onbetaald verlof in de winter. Volgens rechter De Laat kan dat niet door de beugel gezien de dwangsom van 10.000 euro per overtreding. Daarnaast krijgen de drie bouwbonden elk een schadevergoeding van 5000 euro van hem wegens geleden imagoschade.

“De rechter willigt al onze eisen in kort geding volledig in”, vertelt John Kerstens, de cao-onderhandelaar van FNV Bouw. “Het lukt de drie wegenbouwers niet om bij de werknemers het ondernemersrisico neer te leggen dat er �s winters minder werk wordt aanbesteed.”

De rechter komt tot zijn uitspraak op basis van de bepaling in het Burgerlijk Wetboek dat onbetaald verlof bij te weinig aanbod van werk niet mogelijk is. Daar kan in de cao van worden afgeweken. De nieuwe cao voor de bouwnijverheid staat maximaal 39 overuren per kwartaal toe die dan wel in het volgende kwartaal moeten worden ingezet. Daar kan alleen van worden afgeweken als bedrijven apart afspraken maken met de bonden.

Volgens de rechter gaan de individuele regelingen van de drie wegenbouwers aanzienlijk verder zonder afspraken met de bonden. Dat dit wel moest, konden de bedrijven weten, vindt de rechter. Zij hebben immers wel onderhandeld, maar dat heeft niet tot resultaat geleid. De rechter heeft dan ook de regelingen van de bedrijven nietig verklaard, ook al hebben individuele werknemers er wel voor getekend. Gaan de bedrijven er toch mee door, dan moeten ze een dwangsom betalen.

De bouwbonden zijn blij met de uitspraak. Het risico van te weinig werk in de winter ligt volgens hen daar waar het thuishoort: bij de ondernemer.

Kerstens is daarnaast ook tevreden dat de rechter geen voorschot heeft genomen op eventuele nieuwe besprekingen tussen de bonden en de bedrijven. De rechter heeft de eis van de bedrijven dat zij hetzelfde wilden worden behandeld als Heijmans, dat wel afspraken heeft gemaakt met de bonden, afgewezen. “De werkgevers wilden maatwerk per bedrijf. Dan vallen afspraken per definitie per bedrijf verschillend uit”, vindt Kerstens.

Hij verwacht dat de bonden wel weer snel met de bedrijven om de tafel zullen zitten. “Niets weerhoudt deze bedrijven ervan om met ons een fatsoenlijk jaarmodel-op-maat af te sluiten.”

Reageer op dit artikel