nieuws

Twee woningen Zevenaar gestut

bouwbreed

zevenaar – De aannemers Ubbink en Van den Boom uit Zevenaar hebben twee woningen gestut die onlangs zijn gescheurd en verzakt door een inklinkende kleibodem. De bouwbedrijven moeten een bouwkundige oplossing aandragen. De huizen kampen met scheuren die groter zijn dan 25 millimeter. Directeur Edwin van den Boom zegt erg geschrokken te zijn van de […]

zevenaar – De aannemers Ubbink en Van den Boom uit Zevenaar hebben twee woningen gestut die onlangs zijn gescheurd en verzakt door een inklinkende kleibodem. De bouwbedrijven moeten een bouwkundige oplossing aandragen. De huizen kampen met scheuren die groter zijn dan 25 millimeter.

Directeur Edwin van den Boom zegt erg geschrokken te zijn van de situatie die hij aan een woning aan de Julianalaan aantrof. �In drie weken was een lintvoeg gescheurd van ruim een centimeter breed�. Bij een andere woning was de draagbalk boven een raam gebroken. De extreme hitte van deze zomer heeft er mede voor gezorgd dat tientallen woningen in Zevenaar in meer of mindere mate met scheuren kampen.

Van den Boom heeft de afgelopen jaren bij woningen in Zevenaar de fundatie versterkt door de hoeken te fixeren met palen en stalen hulpbalken om verzakking te voorkomen.

De beschadigingen treden op, omdat in de jaren zeventig enkele honderden woningen in de wijk Zonnemaat direct op klei zijn gefundeerd zonder te heien. Door de verdroging is de klei ingeklonken, waardoor de fundamenten van de woningen inzakken. Het plaatsen van de betonbak voor de Betuwelijn heeft deze ontwikkeling verergerd, zegt de lokale politicus Paul Freriks die de situatie al enkele jaren volgt. Circa 250 huizen dreigden te verzakken door onttrekking van het grondwater. Uiteindelijk werden dertig (hoek)woningen in 2001 gesloopt.. De gemeenteraad heeft al bij monde van enkele fractievoorzitters laten weten een onderzoek te willen naar oorzaken en maatregelen. In elk geval moet worden onderzocht in hoeverre de diepte van de betonbak (16 meter) voor de Betuwelijn de grondwaterstand heeft verstoord. Ubbink stelt dat de aanleg van de spoorlijn een bijrol heeft gespeeld. Het probleem van de verzakking speelt immers al sinds de jaren zeventig toen de huizen direct op de klei zijn gefundeerd. Collegabedrijf Van den Boom denkt dat het grondwater op de kleilaag is blijven staan, waardoor het fundatiezand is weggespoeld. Wie het onderzoek gaat uitvoeren is nog onduidelijk.

Reageer op dit artikel