nieuws

SER op de bres voor aftrek hypotheekrente

bouwbreed

DEN HAAG – Een komend kabinet moet de hypotheekrenteaftrek met rust laten. Dit lijkt de uitkomst te worden van een concept-advies van de Sociaal Economische Raad waar werkgevers, werknemers en kroonleden zich in kunnen vinden.

DEN HAAG – Een komend kabinet moet de hypotheekrenteaftrek met rust laten. Dit lijkt de uitkomst te worden van een concept-advies van de Sociaal Economische Raad waar werkgevers, werknemers en kroonleden zich in kunnen vinden.

In het middellange termijnadvies dat momenteel wordt voorbereid onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, wordt een aantal hete hangijzers aangesneden. Waaronder ook de hypotheekrenteaftrek waarvan VVD en CDA in ieder geval al hebben laten weten dat daar niet aan mag worden getornd.

Beide partijen lijken nu gesteund te gaan worden door de sociale partners en de kroonleden in de SER die de laatste hand leggen aan het conceptadvies. Op 20 oktober wordt het vervolgens definitief vastgesteld door de totale SER.

Bronnen in het sociaal-economische veld bevestigen nu dat het ernaar uitziet dat de voorbereidende commissie van de SER zich unaniem gaat uitspreken tegen wijzigingen in de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Wel zouden werkgevers en werknemers bereid zijn in de toekomst verder na te denken over dit onderwerp.

In het middellange termijnadvies probeert de SER antwoord te geven op de vraag van het kabinet of het sociaal-economisch bestel in Nederland goed is toegerust op de ontwikkelingen in de tweede helft van dit decennium.

Uitgangspunt daarbij is dat het bestel moet bijdragen aan het vergroten van het vermogen van de economie om zich aan te passen aan de snelle maatschappelijke ontwikkelingen en een verbreding van het economisch draagvlak voor sociale voorzieningen en de gezondheidszorg. Met name dat laatste punt vormde de bron voor de discussie over de hypotheekrente. De aftrekbaarheid ervan vermindert immers de belastinginkomsten van de overheid. Pragmatische tegenstanders van afschaffing wijzen echter op de enorme consequenties voor de woningmarkt en de vermogenspositie van huidige eigenaars. Om dat te vermijden zou bij wijziging van de aftrekbaarheid zulke lange overgangstermijnen moeten worden gehanteerd dat het op korte termijn nauwelijks iets oplevert voor het Rijk. In het conceptadvies van de SER dat nu wordt opgesteld, is uitgangspunt dat de arbeidsparticipatie fors omhoog kan door onze verzorgingsstaat om te buigen naar een �activerende participatiemaatschappij�. Daarbij passen maatregelen in de sfeer van onder meer onderwijs, scholing, preventie, re ï ntegratie en belastingen.

AOW-leeftijd

Gevoelige onderwerpen als hypotheekrente en AOW-leeftijd komen eveneens aan bod. Eerder al heeft de SER in een advies aangegeven dat verhoging van de AOW-leeftijd niet nodig zou zijn als 65-plussers zelf meebetalen aan de AOW. Gezien de discussies in de politiek is de verwachting dat de SER in het nieuwe advies wellicht wel wat gaat doen aan de AOW-leeftijd of nog meer prikkels wil inbouwen om 65-plussers vrijwillig langer te laten doorwerken.

Reageer op dit artikel