nieuws

Rotterdam wil grote overkoepelende VvEâs

bouwbreed Premium

ROTTERDAM – De Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (wonen en ruimtelijke ordening) wil woningeigenaren gaan dwingen lid te worden van grote overkoepelende Verenigingen van Eigenaren (VvEâs). Op die manier wil hij achterstallig woningonderhoud aanpakken.

�Het is raar dat we altijd als gemeente moeten investeren in panden met gebrekkig onderhoud. Dat is de taak van de eigenaar, die via de VvE tot de orde zou moeten worden geroepen�, aldus Karakus. De PvdA-wethouder wil dat door samenvoeging van bestaande verenigingen VvE�s van ten minste vijftig woningen ontstaan. Rotterdam telt ongeveer 70.000 woningen die niet meer voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en die achterstallig onderhoud hebben. Vooral het aanpakken van de 30.000 daarvan die in particulier bezit zijn, blijkt lastig. VvE�s zijn vaak slapend. Een wetswijziging moet het mogelijk maken juist deze woningen in nieuwe VvE�s onder te brengen, met een administratief beheerder en een verplicht onderhoudsfonds. Voordeel van grote verenigingen is dat ze veel zakelijker kunnen optreden dan VvE�s met twee of drie huishoudens en zo verpaupering van panden kunnen voorkomen. Karakus wil in overleg met zijn collega�s van andere grote steden in Den Haag gaan pleiten voor een nieuwe wet.

Bijspringen

Karakus heeft nog geen idee wat het plan zou moeten kosten, maar dat de overheid in aanvang zal moeten bijspringen staat volgens hem vast. De staat van onderhoud van panden verschilt sterk, evenals de mate waarin huidige VvE�s hun financiën op orde hebben. Om in aanvang grote verschillen weg te werken zou de gemeente, zo mogelijk vanuit een nieuw op te richten nationaal fonds, moeten bijspringen met gunstige leningen voor aanpak van achterstallig onderhoud. Karakus: �Vervelend dat eigenaars die tot op heden hun woning slecht hebben onderhouden daarmee worden beloond. Maar je moet als gemeente iets doen om het proces vlot te trekken, want anders kijken we over twintig jaar nog tegen hetzelfde probleem aan.� Karakus overweegt ook een keurmerk in te voeren voor verenigingen die hun zaken op orde hebben. Banken hebben volgens hem ook een taak: ook VvE�s zouden bij hen moeten kunnen aankloppen voor financiering van verbouwingen of onderhoud.

Reageer op dit artikel