nieuws

Rioned bekijkt wijziging ontwerpnorm riolen

bouwbreed Premium

DEN HAAG – De huidige riolen kunnen een geweldige hoeveelheid regenwater afvoeren. Overlast ontstaat pas bij echte stortbuien waarbij in korte tijd heel veel regen valt. Of er structureel iets aan de ontwerpnorm moet veranderen, zijn we aan het bekijken, zegt voorzitter Hugo Gastkemper van de Stichting Rioned, tegelijkertijd koepelorganisatie en behartiger van het rioleringsbelang.

DEN HAAG – De huidige riolen kunnen een geweldige hoeveelheid regenwater afvoeren. Overlast ontstaat pas bij echte stortbuien waarbij in korte tijd heel veel regen valt. Of er structureel iets aan de ontwerpnorm moet veranderen, zijn we aan het bekijken, zegt voorzitter Hugo Gastkemper van de Stichting Rioned, tegelijkertijd koepelorganisatie en behartiger van het rioleringsbelang.

In mei is het KNMI met nieuwe klimaatscenario�s gekomen. De Stichting Rioned is bezig met het KNMI de karakteristieken van de neerslag duidelijk te krijgen. Het is belangrijk om een goed inzicht te hebben in het voorkomen en intensiteit van de neerslag. Om tot structurele maatregelen te komen moet namelijk goed bekend zijn welke structurele veranderingen in de neerslag zijn te verwachten. �Daarmee voorkom je dat de foute maatregelen worden genomen. Of dat je te dure maatregelen neemt of zelfs te veel doet om overlast te voorkomen. We kijken er goed naar, maar we laten ons niet gekmaken�, aldus Gastkemper. Het probleem bij riolen is dat het vergroten van de piekafvoer slechts mogelijk is door een substantieel deel van het hele rioleringsnet de gewenste capaciteit te geven.

Buitensporig

Dat zou wel leiden tot een goede, structurele oplossing maar zal met buitensporige kosten gepaard gaan. Het is een vergelijkbaar probleem als het voorkomen van files. Je moet ervoor waken dat het probleem niet ergens anders optreedt als je het op een bepaalde plaats net hebt opgelost.

Voorlopig zullen de problemen met een teveel aan regenwater ad hoc moeten worden aangepakt, stelt Gastkemper. Daar is volgens hem een aantal typen maatregelen voor. Er zou effectiever gebruik kunnen worden gemaakt van het principe �water op straat�. Ook nieuwe technieken zoals het scheiden van afvalwater en regenwater bieden op termijn perspectief. Ten slotte pleit Gastkemper ervoor strikt de hand te houden aan een drempel in de woning. Nu wordt in verband met de rolstoelgebruiker de drempelhoogte zoveel mogelijk beperkt. Dat is natuurlijk goed meent de directeur van Rioned, maar een drempel is wel uiterst effectief om instroom van water te voorkomen.

Gastkemper vindt dat beantwoorden van de vraag wat wateroverlast nu eigenlijk inhoudt, nog de nodige discussie zal vergen. Hij beperkt zich nu tot de mensen op de ondergelopen straat en met het huis vol water. Ook ondergelopen winkels en belemmerde hoofdwegen moet je als samenleving niet willen, stelt hij.

Reageer op dit artikel