nieuws

Provincies: Wijn schendt afspraak

bouwbreed Premium

– Minister Wijn (economische zaken) “schendt eenzijdig en volkomen onverwacht de bestuurlijke afspraken met provincies en gemeenten” door de subsidiekraan voor duurzame energie dicht te draaien. Dat schrijft het Interprovinciaal Overleg in een reactie op het besluit van Wijn om geen subsidie meer te geven aan nieuwe projecten. Rijk, provincies en gemeenten hebben in 2001 afspraken gemaakt over de plaatsing van windmolens in de periode tot 2010. Wijn zegt dat de doelstelling van 9 procent duurzaam opgewekte elektriciteit in dat jaar ook gehaald wordt zonder nieuwe projecten.

Reageer op dit artikel