nieuws

Procedures tegen aanleg Maasvlakte 2

bouwbreed

den haag – Milieudefensie slijpt de messen voor de juridische procedures tegen de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De milieuorganisatie heeft er goede hoop op dat ze het miljardenproject kan tegenhouden. Volgens Milieudefensie bevatten de onderzoeken â��enorme tekortkomingenâ�� en leiden de plannen tot grote extra milieuverontreiniging waartegen onvoldoende maatregelen worden genomen. Milieudefensie heeft begin deze […]

den haag – Milieudefensie slijpt de messen voor de juridische procedures tegen de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De milieuorganisatie heeft er goede hoop op dat ze het miljardenproject kan tegenhouden.

Volgens Milieudefensie bevatten de onderzoeken �enorme tekortkomingen� en leiden de plannen tot grote extra milieuverontreiniging waartegen onvoldoende maatregelen worden genomen.

Milieudefensie heeft begin deze week zijn zienswijze ingediend in het kader van de planologische kernbeslissing (PKB) voor het Project Mainport Rotterdam die de aanleg van de Tweede Maasvlakte mogelijk moet maken. Met het totale project is voor bijna 3 miljard euro aan investeringen gemoeid. De eerste plons is voorzien begin 2008, maar het havenbedrijf zelf heeft eerder al te kennen gegeven dat dit met het oog op de te verwachten beroepsprocedures wellicht niet zal worden gehaald. Deze procedures zullen op zijn vroegst eind dit jaar starten als de uitgewerkte plannen voor het project zijn vastgesteld.

Milieugevolgen

In de zienswijze waarmee Milieudefensie officieel reageert op de nieuwe PKB en de onderliggende strategische milieubeoordeling stelt de organisatie dat veel grote milieugevolgen van de aanleg van de Tweede Maasvlakte niet of nauwelijks zijn onderzocht. Voor de organisatie staat vast dat de uitbreiding van de Rotterdamse haven enorme milieugevolgen heeft alleen al vanwege de toename van de scheepvaart. �Juist zeeschepen zijn enorm vervuilend. Daar is binnen afzienbare tijd ook geen verbetering te verwachten�, aldus woordvoerder Joris Wijnhoven. De organisatie constateert dat er helemaal niet is gekeken naar de gevolgen van het extra te verwachten vrachtverkeer in het achterland. �Het gaat om duizenden vrachtauto�s extra op diverse snelwegen�, aldus Milieudefensie. Ook de effecten op de klimaatverandering, waarbij de vervuilende zeescheepvaart een grote rol speelt, zijn buiten beschouwing gelaten. Het havenbedrijf liet in juni weten 4 tot 5 miljoen euro te hebben gestoken in onderzoeken naar alle mogelijke consequenties voor het milieu. Volgens Milieudefensie zijn de onderzoeken echter beperkt. �Er is bijvoorbeeld echt alleen gekeken naar de luchtkwaliteit in de haven zelf, maar die luchtverontreiniging wordt zo Rijnmond ingeblazen.�

Zeker voor wat betreft de luchtkwaliteit ziet Milieudefensie kansen om het project tegen te houden. De organisatie hoopt dat de Raad van State het plan op basis van de overschrijding van de luchtnormen naar de prullenbak verwijst. De maatregelen om de luchtkwaliteit in het gebied te verbeteren zijn volgens Milieudefensie bij lange na niet afdoende.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels