nieuws

Pensioenen niet gebaat bij politieke kortademigheid

bouwbreed Premium

DEN HAAG – Een komend kabinet moet de pensioenen met rust laten. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd, verder ingrijpen is niet nodig, vinden de drie brancheorganisaties in de pensioenwereld.

DEN HAAG – Een komend kabinet moet de pensioenen met rust laten. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd, verder ingrijpen is niet nodig, vinden de drie brancheorganisaties in de pensioenwereld.

SDLq Een financieel gezonde oude dag is niet gebaat bij politieke kortademigheid�, laten de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de Unie van Beroepspensioenfondsen weten in aanloop naar de verkiezingen. Nederland heeft een prachtig pensioenstelsel waardoor tenminste 93 procent van de werkende Nederlanders een pensioen opbouwt. Dat moet zo blijven, vinden de organisaties.

Een komend kabinet moet in hun visie dan ook afzien van nieuwe grote operaties in de pensioensfeer. De afgelopen jaren heeft de branche al genoeg voor de kiezen gehad met onder meer de afschaffing van het vroegpensioen en de levensloopregeling. �De uitdaging is deze ingrijpende wijzigingen goed te implementeren en de communicatie op een hoger plan te krijgen. Nieuwe grote operaties van een volgend kabinet passen daarin niet�, aldus de organisaties.

Zo moet het in hun ogen maar eens afgelopen zijn met de steeds terugkerende discussie om de verplichtstellingen op te heffen. Die bestaan uit de kleine verplichtstelling die ervoor zorgt dat werknemers aan een pensioenregeling deelnemen en de grote verplichtstelling die regelt dat werkgevers en werknemers in een sector de pensioentoezeggingen onderbrengen bij een bedrijfstakpensioenfonds. Met name die laatste staat nogal eens ter discussie.

Dat moet zo blijven, vinden de organisaties. �De grote verplichtstelling gaat concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen in een sector tegen, En het biedt een betere garantie voor een goed pensioenniveau met collectieve en solidaire kenmerken�, vindt de p ensioenwereld.

Goede risico�s

Afschaffing heeft alleen maar nadelen. Bedrijven respectievelijk beroepsbeoefenaren met �goede� risico�s, dat wil zeggen jonge mensen, laag arbeidsongeschiktheidsri sico, stappen dan uit het fonds. Daardoor stijgen de kosten voor de achterblijvers. Daardoor wordt het voor een volgende groep lucratief om uit te stappen net zolang tot een fonds leeg is. �Decollectivisering lijkt misschien aantrekkelijk, maar is het niet.�

De organisaties waarschuwen verder tegen het morrelen aan de fiscale faciliëring van de pensioenen, waarvan de premie nu aftrekbaar is. Eventuele aftopping boven een bepaald inkomensniveau betekent dat de collectieve regeling en de solidariteit wordt ingeperkt.

De pensioenverenigingen vinden verder dat er eindelijk eens een echte visie op de vergrijzing moet worden ontwikkeld. De vele ongerichte discussies van nu leiden alleen maar tot bezorgdheid, terwijl Nederland juist een prima stelsel heeft voor de oudedagsvoorziening. �De combinatie van omslagfinanciering en kapitaaldekking biedt een uitstekende bescherming tegen mogelijke gevolgen van vergrijzing en inflatie�, vinden de drie.

Gecombineerd met maatregelen die de pensioenfondsen zelf hebben genomen zoals omzetting van eindloonregelingen in middelloonregelingen, is de vergrijzing voor de fondsen geen probleem.

De oplossing moet volgens hen dan ook veel meer gezocht worden in verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen, ook boven de 65 jaar. Die moeten daarvoor dan wel beloond worden in de vorm van fiscale faciliteiten.

Reageer op dit artikel