nieuws

Ondernemer vindt opleiding van ervaren personeel overbodig

bouwbreed Premium

DEN HAAG – Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) hebben weinig oog voor de mogelijkheden hun personeel op te leiden of bij te scholen. Van de kleine en middelgrote aannemers geeft bovendien 73 procent aan niet in staat te zijn binnen het bedrijf leerlingen op te leiden. â��Daarnaast geeft een op de drie ondernemers […]

DEN HAAG – Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) hebben weinig oog voor de mogelijkheden hun personeel op te leiden of bij te scholen. Van de kleine en middelgrote aannemers geeft bovendien 73 procent aan niet in staat te zijn binnen het bedrijf leerlingen op te leiden.

�Daarnaast geeft een op de drie ondernemers aan dat zij liever niet opleiden in het bedrijf maar ervaren werkkrachten aannemen.�

Dat blijkt uit het rapport Communiceren naar werkgevers over leren en werken. Het onderzoek werd uitgevoerd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook in andere sectoren van het midden- en kleinbedrijf, zoals de installatiebranche, is het slecht gesteld met de opleiding van het personeel. Veel ondernemers vinden onderwijs alleen nuttig voor jonge onervaren krachten. �Er wordt veel minder gedacht aan het bijscholen van de zittende werknemers, zij zijn immers voldoende geschoold om binnen het bedrijf te functioneren�, aldus het rapport. De voordelen van het opleiden van ervaren krachten worden niet ingezien. Terwijl die er volgens de onderzoekers wel degelijk zijn. Zo is het bijvoorbeeld voor een innovatieve sector zoals de installatiebranche, erg belangrijk dat ook het ervaren personeel op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. �Scholing is een belangrijke voorwaarde om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Dat de zittende werknemers door scholing meer kunnen en hogere functies kunnen uitoefenen is iets waar de meeste werkgevers niet direct aan denken�, aldus het onderzoek. �Zij moeten hiervan dus bewust worden gemaakt door anderen.�

Een moeilijkheid die zich voordoet is dat overheidsinformatie de ondernemers uit het mkb vaak niet bereikt. Folders worden door de middenstanders nauwelijks gelezen en ook van internet maken ze slechts mondjesmaat gebruik. Om die problemen het hoofd te bieden, adviseert het rapport via bijeenkomsten, seminars en evenementen informatie door te geven over de voordelen van scholing. Bijeenkomsten die zich richten op een bepaalde bedrijfstak, zoals de Bouwbeurs, zijn daarvoor het geëigende moment.

Reageer op dit artikel