nieuws

Nieuw beleid voor rivierengebied

bouwbreed

Voor het rivierengebied ligt er sinds kort een nieuwe beleidslijn die de veiligheid waarborgt én kansen biedt voor innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen. De Beleidslijn Grote Rivieren is inmiddels van kracht en is bedoeld om plannen en projecten in de uiterwaarden te beoordelen. De Beleidslijn Ruimte voor de Rivier is daarmee komen te vervallen. De beleidslijn biedt […]

Voor het rivierengebied ligt er sinds kort een nieuwe beleidslijn die de veiligheid waarborgt én kansen biedt voor innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen. De Beleidslijn Grote Rivieren is inmiddels van kracht en is bedoeld om plannen en projecten in de uiterwaarden te beoordelen. De Beleidslijn Ruimte voor de Rivier is daarmee komen te vervallen.

De beleidslijn biedt onder strikte voorwaarden meer mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren in het rivierbed. De voorwaarden hebben betrekking op de afvoercapaciteit van de rivier ter plaatse: nieuwe activiteiten mogen de afvoer niet hinderen en geen belemmering vormen voor toekomstige verruiming van het rivierbed. Voor burgers en bedrijven die zich in het rivierbed vestigen, geldt dat eventuele schade als gevolg van hoogwater voor eigen rekening is.

De beleidslijn maakt het mogelijk bestaande bebouwing in het rivierbed een nieuwe bestemming te geven waardoor leegstand voorkomen wordt. Ook blijven delen van het rivierbed voorbehouden aan riviergebonden activiteiten zoals overslagbedrijven, scheepswerven en jachthavens. Ander gebruik is alleen mogelijk als op andere locaties meer ruimte voor de rivier komt

Rechts woningen volgens het �lifted concept� van Waterstudio.nl in Haarlemmermeer.

Reageer op dit artikel