nieuws

Nederland belemmert nog steeds vrij dienstenverkeer

bouwbreed

BRUSSEL – De Nederlandse overheid frustreert nog steeds het vrije dienstenverkeer uit nieuw toegetreden landen uit het voormalige Oostblok. Dat vindt de Europese Commissie die ons land om opheldering heeft gevraagd.

BRUSSEL – De Nederlandse overheid frustreert nog steeds het vrije dienstenverkeer uit nieuw toegetreden landen uit het voormalige Oostblok. Dat vindt de Europese Commissie die ons land om opheldering heeft gevraagd.

Eind vorig jaar dreigde de commissie Nederland voor de Europese rechter te slepen in verband met de belemmeringen die in de praktijk werden opgelegd aan het vrije dienstenverkeer. Ons land deed dit volgens de commissie door ook bij dienstenverkeer een tewerkstellingsvergunning te eisen voor Poolse werknemers die voor een Pools bedrijf diensten aanboden in Nederland.

In eerdere zaken had het Europese Hof al landen veroordeeld die soortgelijke administratieve belemmeringen hanteerden om werknemers uit die landen buiten de deur te houden. En ook de Nederlandse rechter heeft de tewerkstellingsvergunning bij diensten in strijd met het Europese recht genoemd.

De Haag heeft daarop de tewerkstellingsvergunning vervangen door de zogenoemde notificatieplicht. Een bedrijf uit een nieuw EU-land moet de werknemers melden als die in ons land komen werken. De commissie vindt dat deze administratieve verplichting nog steeds een belemmering vormt voor het vrije dienstenverkeer in de unie.

Dit geldt temeer omdat een dergelijke buitenlandse dienstverlener ook niet met uitzendkrachten mag werken. Een Frans, Duits of Belgisch bedrijf mag dat wel in Nederland. Onnodig discriminerend, oordeelt de Europese Commissie die nu de regering om opheldering heeft gevraagd. Dat is de eerste stap op weg naar de Europese rechter.

Het probleem is vooral ontstaan omdat bij het toetredingsverdrag van de voormalige oostbloklanden Nederland heeft bedongen dat werknemers uit die landen voorlopig een tewerkstellingsvergunning zouden moeten aanvragen. Bovendien werd een plafond gesteld aan het aantal werknemers dat mocht binnenkomen. Anders dan bijvoorbeeld Duitsland heeft Nederland echter geen voorbehoud gemaakt bij het vrij kunnen verlenen van diensten. Aangezien vrij verkeer van onder meer personen en diensten pijlers zijn onder de unie, houdt de Europese Commissie landen op deze punten scherp in de gaten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels