nieuws

Kamer wil besluit over infra Almere

bouwbreed Premium

DEN HAAG – Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er toch op zeer korte termijn een knoop wordt doorgehakt over een verbetering van de infrastructuur tussen Amsterdam en Almere. De problemen op de bestaande wegen zijn dermate groot dat een beslissing niet vooruitgeschoven mag worden, aldus CDA, VVD, LPF en PvdA.

DEN HAAG – Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er toch op zeer korte termijn een knoop wordt doorgehakt over een verbetering van de infrastructuur tussen Amsterdam en Almere. De problemen op de bestaande wegen zijn dermate groot dat een beslissing niet vooruitgeschoven mag worden, aldus CDA, VVD, LPF en PvdA.

De Kamer staat daarmee lijnrecht tegenover het kabinet. Dat wil volgens bronnen in Den Haag deze kabinetsperiode helemaal geen beslissing meer nemen over verbetering van de infrastructuur tussen Amsterdam en Almere. Eerder besloot het kabinet al de keuze tussen de omstreden tunnel onder het Naardermeer en de verbreding van de A9 door de Bijlmer over de verkiezingen heen te tillen. Naar verluidt heeft het kabinet onlangs bepaald ook een beslissing over minder omstreden werkzaamheden, zoals capaciteitsuitbreiding van de A6 naar Almere en de A10 Oost, aan een nieuw kabinet over te laten. Een Kamermeerderheid is het daar niet mee eens en vindt dat er op korte termijn in elk geval een knoop moet worden doorgehakt over de zogeheten �geen spijt maatregelen�, zoals de A6 en de A10 Oost. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zegt verrast te zijn dat het kabinet alles voor zich wil uitschuiven. �De urgentie van die maatregelen is heel hoog. We zijn hier ongelukkig mee.� Ook VVD-Kamerlid Pieter Hofstra wil dat er snel een goede discussie in de Kamer komt. �Het is een ongunstige tijd, maar we hebben het over een heel groot probleem dat een bijzondere hoge priorteit verdient.�

Oppositiepartijen PvdA en LPF zien in de maandag verschenen CPB-analyse over de fileproblemen tussen Almere en Amsterdam reden om snel beslissingen te nemen over verbetering van de infrastructuur in de Noordveugel. Het CPB concludeert dat de files kunnen worden opgelost door de A1 en enkele aansluitende wegen te verbreden. Dit zou relatief snel, binnen vier jaar kunnen, en kost tussen de 1 en 1,5 miljard euro. Volgens de PvdA valt op basis van het CPB-rapport de omstreden tunnel onder het Naardermeergebied definitief af, omdat die de problemen niet oplost en ook een stuk duurder uitpakt. De LPF vindt dat het kabinet snel aan de slag met de door het CPB voorgestelde verbreding van de A1. De Kamer toonde gisteren begrip voor het standpunt van Almere, dat bij monde van bouwwethouder Adri Duivesteijn nogmaals heeft aangegeven niet aan de bouwopgave van 60.000 woningen te beginnen als het kabinet geen besluit neemt over verbetering van de infrastructuur. �Wij hebben ook altijd gezegd: eerst bewegen dan bouwen. Het is een volstrekt reële eis van de stad�, aldus Van Hijum.

Reageer op dit artikel