nieuws

Hulpmiddelen voor stabiele kranen

bouwbreed Premium

Met regelmaat zijn er in Cobouw en in andere kranten berichten te lezen over omgevallen bouwkranen. Bouwen zonder vertikaal transport is echter ondenkbaar. De stabiliteit van materieel opde bouwplaats is daarom een steeds belangrijker punt van aandacht. RRBouw, de onderzoeksstichting van Bouwend Nederland, heeft vier brochures uitgebracht met aandachtspunten voor stabiliteit van materieel op de […]

Met regelmaat zijn er in Cobouw en in andere kranten berichten te lezen over omgevallen bouwkranen. Bouwen zonder vertikaal transport is echter ondenkbaar. De stabiliteit van materieel opde bouwplaats is daarom een steeds belangrijker punt van aandacht. RRBouw, de onderzoeksstichting van Bouwend Nederland, heeft vier brochures uitgebracht met aandachtspunten voor stabiliteit van materieel op de bouwplaats.

De bouwplaats wordt steeds meer montageplaats. Er wordt dan ook veel met prefabelementen gewerkt. Daarbij is de tendens dat deze elementen, zeker voor de ruwbouw, steeds zwaarder worden.

De projecten worden bovendien complexer. Wij bouwen steeds hoger en bijzondere bouwvormen zijn eerder regel dan uitzondering.

Het aantal bouwprojecten in stedelijke gebieden neemt steeds verder toe. Bij dit soort projecten zijn de mogelijkheden voor het opstellen van bouwmaterieel door de beschikbare ruimte veelal beperkt. Een opstelling vlakbij belendingen, in de bouwput of direct daarnaast is dikwijls de enige mogelijkheid. Daarbij neemt het bouwen op locaties met slechte grondslag toe. De afwatering is vaak problematisch en verdient veel aandacht.

Specifieke maatregelen kunnen nodig zijn om stabiliteit te garanderen. Allemaal redenen voor RRBouw om een viertal brochures uit te brengen met aandachtspunten voor stabiliteit van materieel op de bouwplaats.

De brochures behandelen achtereenvolgens de stabiliteit van verrijdbare torenkranen, vaste torenkranen, mobiele kranen en rupskranen. De brochures zijn vooral bestemd voor projectleiders, uitvoerders, werkvoorbereiders, V&G-functionarissen, constructeurs en allen die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoeringspraktijk in de bouw.

In iedere brochure wordt een aantal aandachtspunten met betrekking tot de veilige plaatsing van kranen opgesomd. Ieder aandachtspunt is verder uitgewerkt door het beschrijven van de mogelijke risico�s. Per risico worden de te nemen beheersmaatregelen kort behandeld. Met deze opzet is aansluiting gezocht bij de werkwijze voor het samenstellen van RI&E�s en V&G-plannen voor werkzaamheden op bouwplaatsen. Voor gedetailleerde informatie zijn verwijzingen opgenomen naar de betreffende publicaties. De brochures zijn opgesteld door PRC bouwcentrum onder begeleiding van een commissie van praktijkdeskundigen in opdracht van de onderzoeksstichting RRBouw. Deze stichting is gelieerd aan Bouwend Nederland en heeft als doelstelling onderzoek te doen samen met uitvoerende bouwbedrijven op het gebied van bouwmarkt, het bouwproces en de bouwuitvoering.

Ir. J.J. (Jan) Eberwijn

Senior Beleidsmedewerker

Bouwend Nederland, Zoetermeer

www.bouwendnederland.nl

De vier brochures zijn verkrijgbaar door overmaking van � 23, 80 op giro 62 55 92 ten name van RRbouw, onder vermelding van RRBouwrapport 123 a t/m d, aandachtspunten stabiliteit bouwmaterieel.

Reageer op dit artikel