nieuws

Grontmij neemt Deens bedrijf Carl Bro over

bouwbreed Premium

DE BILT – De aandeelhouders van advies- en ingenieursbedrijf Grontmij hebben ingestemd met de overname van de Deense branchegenoot Carl Bro. Het bedrijf bracht in juli een bod uit op de Deense branchegenoot van 140 miljoen euro in contanten en 400.000 aandelen.

Door de overname ontstaat een organisatie met zo�n 7000 medewerkers en bedrijfsopbrengsten van circa 720 miljoen euro. De bestuursvoorzitter van Carl Bro, B. Norgaard, wordt lid van de raad van bestuur van Grontmij. Het bedrijf werkt in onder meer Denemarken, Zweden en Engeland binnen de sectoren bouw en infra, energie, industrie, milieu en water.

Verder maakt Grontmij bekend dat het in de eerste helft van dit jaar bijna de helft meer winst heeft geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Maakte het bedrijf de eerste zes maanden van 2005 nog 5,7 miljoen euro winst, het afgelopen halfjaar ging het om een bedrag van 8,3 miljoen euro.

De toegenomen winst is te danken aan verbeterde marktomstandigheden in bouw, infra en milieu. Grontmij verwacht dat de gunstige ontwikkelingen zich gedurende de rest van het jaar zullen voortzetten. De gepresenteerde omzet en winst zijn beter dan de gemiddelde verwachting van analisten.

Tegelijkertijd daalde de netto omzet met 4 miljoen euro tot 206 miljoen. De omzetdaling is te wijten aan desinvesteringen op het gebied van vastgoedontwikkeling, delfstoffenwinning en reststoffenverwerking. In deze sectoren werd een aantal kapitaalintensieve bedrijven verkocht. Zo gingen in de eerste helft van dit jaar de onderdelen Grontimmo, Grontmij Coman, Suydergront en Oude Markt Sittard van de hand.

Het bedrijf onderhandelt nog over het afstoten van diverse projecten in binnen- en buitenland, die eind 2005 voor 80 miljoen euro in de boeken stonden. Grontmij verwacht een substantieel deel van deze activiteiten voor het eind van het jaar te verkopen. �De vrijkomende opbrengsten worden aangewend om de rentedragende schuld verder te reduceren�, aldus een toelichting. Ook zal de kaspositie door middel van deze gelden worden versterkt, zodat via acquisities en innovaties geld gestoken wordt in advies- en ingenieursbureaus.

Ook maakt de onderneming bekend dat de omzet uit voortgezette activiteiten ongeveer gelijk bleef op 184 miljoen euro. Voor de rest van dit jaar verwacht Grontmij dat de ontwikkelingen van de afgelopen maanden zich zullen voortzetten. Grontmij wijst erop dat de resultaten van Carl Bro niet in de prognose zijn verwerkt.

Reageer op dit artikel