nieuws

Gemeente Sittard-Geleen schort 300 projecten op

bouwbreed

SITTARD-GELEEN – Een dreigend tekort van 6,6 miljoen euro op de begroting dwingt de gemeente Sittard-Geleen ertoe zoân 300 projecten te bevriezen.

In mei volgend jaar zal de gemeente bekijken welke projecten wel nog doorgang kunnen vinden.

Doorgaan met de geplande projecten zou in 2010 een gat in de begroting opleveren van minstens12 miljoen euro. Ook voor vervangingsinvesteringen is nauwelijks ruimte.

Het onlangs aangetreden nieuwe stadsbestuur van PvdA, GroenLinks en de plaatselijke partij GOB wijst naar het vorige, door het CDA gedomineerde bestuur als mogelijke oorzaak van het drama. Dat CDA-bestuur bracht volgens het huidige stadsbestuur de financiën van de gemeente nooit transparant in kaart. �Het wordt tijd te beseffen hoe be r oerd onze stad ervoor staat�, zei wethouder Piet Meekels van financiën.

De gemeente gaat zelfs bekijken hoe eerder gedane toezeggingen ongedaan kunnen worden gemaakt. Zo is het nog maar de vraag of er een nieuwe basisschool wordt gebouwd in stadsdeel Munstergeleen. Ook de bouw van een nieuwe brandweerkazerne staat op losse schroeven.

Grote binnenstedelijke projecten zoals het centrumplan Geleen en de Rijkswegboulevard gaan wel door. De komende maanden gaat de gemeente met burgers praten.

De afgelopen vier jaar was de gemeenteraad van Sittard-Geleen net een Poolse landdag. De (toen nog) oppositie verweet de zittende coalitie onder leiding van het CDA met geld te smijten. Met name rond het spekken van het bijna failliete Fortuna liepen de gemoederen daarbij zo hoog op, dat de toenmalige burgemeester Wim Dijkstra (PvdA) niet meer door een deur kon met de CDA-wethouders en opstapte.

Reageer op dit artikel