nieuws

‘Geen weet van problemen bij uitrekenen van betonglooiingen’

bouwbreed

– Projectbureau Zeeweringen gaat de dijkversterkingen in Zeeland versnellen. Het tempo wordt verdubbeld naar gemiddeld 20 kilometer dijkvakversterking per jaar. De versnelling is nodig volgens de afspraken in 2015 klaar te zijn.

Projectbureau Zeeweringen is ingesteld om plannen te maken en voorbereidingen te doen voor de uitvoering van de dijkversterkingen die zorgen dat de dijken in 2015 voldoen aan de veiligheidseisen (de 1:4000-norm). Het is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, waterschap Zeeuws-Vlaanderen en waterschap Zeeuwse Eilanden. Het bureau is eind 1996 opgericht. Geschat werd dat er langs de Westerschelde zo’n 150 kilometer steenbekleding op de dijken zou moeten worden aangepakt. Voor de Oosterschelde was dat zo’n 8 kilometer. Het toen gereserveerde budget bedroeg 437 miljoen euro.
De uitvoering van het eerste werk is in april 1997 begonnen. Langs de Westerschelde is inmiddels 104 strekkende kilometer steenbekleding aangepakt. In de Oosterschelde is dit jaar begonnen met 6 strekkende kilometer. Voor beide zeearmen samen bedroegen de kosten ongeveer 275 miljoen euro.
Nieuwe inzichten omtrent golfslag bij de kust zijn reden geweest de omvang van de dijkversterkingen in Zeeland te wijzigen. Langs de Oosterschelde moet nu in totaal 175 strekkende kilometer worden versterkt. Het projectbudget is hiervoor verhoogd naar circa 913 miljoen euro.
Bekleding
Omgevingsmanager Joris Perquin van het projectbureau laat weten dat per dijkvak wordt bekeken welke bekleding het best voldoet.
Moderne steenbekledingen kunnen be staan uit een asfaltconstructie, betonblokken of betonzuilen. Waar traditionele bekledingen met natuursteen liggen wordt bezien of deze gezien de zwaarte nog zijn toe te passen. De keuze voor een van soorten wordt gebaseerd op een aantal factoren, zoals technische toepasbaarheid, uitvoering, onderhoud, hergebruik, natuur, milieu en kosten. In het ene geval zal een betonbekleding beter voldoen, in het andere een asfaltbekleding. Welke bekledingen ook wordt gekozen, ze voldoen allemaal aan de eisen.. Perquin weet niet van problemen bij het uitrekenen van betonbekledingen. Alle bekledingen worden ontworpen voor het weerstaan van een bepaalde golfbelasting in maatgevende omstandigheden (1:4000 storm). Ze zijn volgens hem altijd scherp uit te rekenen, waardoor ze niet zwaarder (en dus duurder) zijn dan nodig. Wel is het zo dat bij alle soorten dijkbekledingen wordt gewerkt met een veiligheidsmarge.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels